Ny VD och koncernchef i PROACT IT GROUP AB (publ)

Olof Sand, divisionschef för Business Consulting inom AcandoFrontec, har idag utsetts till VD och koncernchef i Proact IT Group AB. Han kommer att tillträda sin befattning senast den 1 februari 2005. Olof Sand är en av grundarna av Acando, som gick samman med Frontec till AcandoFrontec. Hans tidigare karriär rymmer lednings- och förändringsuppdrag inom ABB, Tele2 och andra bolag. Samtidigt med Olof Sands utnämning och fram till hans tillträde tillförordnas Omar Lien, till VD i Proact IT Group AB. Omar Lien kommer att utnämnas till vice VD i koncernen när Olof Sand tillträder sin befattning. Omar Lien kvarstår som VD i Proacts dotterbolag i Norge. Proacts grundare, nuvarande VD och koncernchef Henrik Holm slutar sin anställning i bolaget men sitter kvar i styrelsen. Henrik Holm har sedan Proact bildades för 10 år sedan lett arbetet under bolagets kraftiga expansion, som också omfattat internationalisering samt börsnotering 1999. För mer information vänligen kontakta: Styrelseordförande Lars Grönberg, Tel: 070 727 54 55, greenhill@swipnet.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer för hantering av snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från cirka 1.500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har cirka 360 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Schweiz och Sverige. ProAct grundades 1994. Moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar