ProAct implementerar lagringslösning till försvaret

ProAct implementerar lagringslösning till försvaret ProAct Datasystem AB, dotterbolag till ProAct IT Group, har fått i uppdrag av FRA, Försvarets Radioanstalt, att utveckla och leverera en lagringslösning för projekthantering. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 13 MSEK. I och med en allt högre belastning på företags och myndigheters allt större mängder information krävs allt mer lagringskapacitet för att säkra informationen. I denna affär är det fråga om en enkel, skalbar samt lättadministrerad lösning som kan utvecklas och expandera oavsett vilken plattform som används idag och hur den utvecklas i framtiden. - ProAct är idag ett av mycket få företag som kan analysera, konstruera och leverera system av denna klass, där krav på driftssäkerhet och skalbarhet är långt större än i de flesta vanliga miljöer. Vår supportorganisation är också en av Sveriges bästa vilket givetvis också är en mycket viktigt i denna typ av lösningar, säger Henrik Wahl, VD, ProAct Datasystem AB. Lösningen är av typen NAS, Networked Attached Storage och baseras på utrustning från en av ProActs leverantörer, Network Appliances. I nuvarande utförande rymmer lösningen 30 terabyte men den kan enkelt byggas ut för att hantera ökande behov. Affären genomfördes under årets kvartal två för att sedan ha implementerats under kvartal tre. För mer information vänligen kontakta: Henrik Wahl, VD ProAct Datasystem, tel: 08 41066600, henrik.wahl@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta: Koncernchef Per-Arne Lundberg, Tel 08 410 666 00, per- arne.lundberg@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich med cirka 360 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar