ProAct IT Group - Nyemission genomförd till svenska institutioner

ProAct IT Group - Nyemission genomförd till svenska institutioner ProAct har genomfört en nyemission om 18,5 miljoner kronor, riktad till svenska institutionella investerare under stor efterfrågan. Placeringen har gjorts för att täcka betalningen av det nyligen genomförda förvärvet av verksamheten i Combinator IT AB samt erlagd tilläggsköpeskilling från det tidigare förvärvet av det danska bolaget Exodata A/S. För att snabbt kunna leverera aktier till de institutionella investerare som deltagit i nyemissionen har Henrik Holm, VD och stor ägare i ProAct, lånat ut aktier. Samtliga aktier kommer att återlämnas efter att emissionen är registrerad. I enlighet med utestående emissionsbemyndigande från den ordinarie bolagsstämman i april 2000, har styrelsen i ProAct idag fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 18,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionen omfattar 154 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 2,1 procent. Det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd emission är 7 431 094. Teckningskursen har fastställts, under marknadsmässiga former, till 120 kronor per aktie. Den genomsnittliga aktiekursen, mätt som genomsnittet för sista betalkurs, har varit ca 121 kronor under den senaste 10- dagarsperioden. Emissionen har skett i samarbete med Handelsbanken Investment Banking. För ytterligare upplysningar kontakta ProAct IT Group ABs Finanschef Marita Flodström Hellsten på telefon 08-410 666 81 eller Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08 410 666 80. e-post itgroup@proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med lösningar, kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. En hög teknisk kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna kännetecknar ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar