ProAct IT Group ProAct skapar SAN-lösning för 3G-utveckling.

ProAct IT Group ProAct skapar SAN-lösning för 3G-utveckling. Istället för en traditionell lagringslösning har ProAct, genom ProAct Datasystem AB, byggt upp och installerat en komplett Storage Area Network - en SAN-lösning baserad på bland annat LSI Logics nya generations lagringssystem. Ericsson Radio Systems avdelning för totalverifiering av 3G system (UMTS) var i behov av en ny, mer kraftfull och expansiv lösning för att ersätta och utveckla systemen för informationshanteringen. Företaget valde en SAN- lösning då de fann att den innebar förbättrad skalbarhet och prestanda, och kapacitet anpassad efter deras behov nu och i framtiden. Detta försäkras genom full redundans i en SAN-miljö som kan växa från nuvarande 700 GB upp till 16 TB. - Istället för ständigt förnyade system kan ytterligare expansion inom företaget förverkligas genom komplettering av detta system, vilket sparar både tid och pengar, säger Ingemar Wrangel, IT-chef på Ericsson Radio Systems. - Att bygga upp och installera ett komplett och anpassat SAN kräver ett väl fungerande partnerskap, något som mellan oss och Ericsson Radio Systems fungerar väldigt bra, säger Michael Söderberg, VD ProAct Datasystem AB. För ytterligare information om affären vänligen kontakta Michael Söderberg, VD ProAct Datasystem, på telefon 08 410 666 46, michael.soderberg@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med lösningar, kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. En hög teknisk kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna kännetecknar ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar