ProAct skriver supportavtal med TeliaSonera

ProAct skriver supportavtal med TeliaSonera IT-Service angående säkerhet och datalagring ProAct IT Sweden, ett dotterbolag till ProAct IT Group, har skrivit ett nytt supportavtal med TeliaSonera IT-Service i Haninge. Avtalet gäller diverse typer av tjänster och är värt drygt 10 MSEK under 2003. I avtalet ingår att ProAct sköter supporten för delar av IT-säkerheten i TeliaSonera IT-Service. Det handlar bland annat om hantering av informationssäkerhet, det vill säga installation, konfiguration, uppgraderingar och bevakning. Dessutom ingår tjänster för hantering av säkerhetskopiering och återläggning av verksamhetskritisk information i TeliasSoneras driftscentral i Haninge, TeliaSoneras största. - Det här visar att vi kan hantera riktigt stora åtaganden utan att blanda in underleverantörer. Vi har en av Sveriges bästa och mest kompetenta supportorganisationer inom ProAct, vilket gör det möjligt för oss att ta på oss uppdrag av den här omfattningen, säger Henrik Wahl, VD på ProAct IT Sweden AB. For ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Wahl, ProAct IT Sweden AB, tel: +46 8 410 666 00, e-post: henrik.wahl@proact.se Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar