ProAct tecknar ramavtal med Helse Öst RHF i Norge

ProAct tecknar ramavtal med Helse Öst RHF i Norge ProAct Christiania Consulting AS, ett dotterbolag till ProAct IT Group AB, har i september som en av fyra leverantörer tecknat ett ramavtal med Helse Öst RHF. Ramavtalsupphandlingen skedde i konkurrens med 62 konsultbolag. Inom detta ramavtal skall Helse Öst genomföra prioriterade projekt i enlighet med den IT-strategi som fastställdes i juni 2002. Projekten som nu påbörjas är omfattande och siktar mot full digitalisering av de 20 sjukhusen i Öst-regionen. Digitaliseringen kommer att öka kvaliteten och effektiviteten i vårdarbetet. Till att börja med har ProAct Christiania Consulting fått i uppgift att hantera projektledning för två projekt avseende arbetsplanering och arkiv/ärendehantering. Uppdraget är strategiskt och innebär en framtida stor potential för ProAct Christiania Consulting. - Att bli vald som en av leverantörerna inom detta ramavtal ger en betydande möjlighet för oss att få fler uppdrag inom denna starkt växande marknad, säger Olav Mathisen, VD ProAct Christiania Consulting AS. ProAct Christiania Consulting är det senaste tillskottet till ProAct- gruppen. Bolaget förvärvades i juli 2002 och gav ett tillskott om 40 konsulter med fokus på avancerad IT-rådgivning, projektledning och integration inom områdena nät, säkerhet och datalagring. För mer information, vänligen kontakta: VD Olav Mathisen, ProAct Christiania Consulting AS, Tel +47 22 30 90 90 E-mail: olav.mathisen@christiania.net För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta: Koncernchef Per-Arne Lundberg, Tel ++46 8 410 666 00. E-mail: per-arne.lundberg@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich med cirka 360 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar