Rörelseresultatet för andra halvåret beräknas bli svagt negativt

För andra halvåret kvarstår den tidigare bedömningen om att omsättningen kommer att överstiga första halvårets omsättning. Den tidigare bedömningen om ett positivt rörelseresultat för andra halvåret kvarstår inte. Rörelseresultatet för andra halvåret beräknas bli svagt negativt. Det väsentligaste skälet är att systemintäkterna i Sverige är lägre än förväntat. Resultatet i fjärde kvartalet kommer därutöver att belastas med jämförelsestörande kostnader främst avseende avgångsvederlag till VD och nedskrivning av goodwill. För mer information vänligen kontakta: Tf. VD Omar A Lien, Tel: +47 93 252 411, omar.lien@proact.no CFO Marita Flodström Hellsten, Tel 08-410 666 81, marita.flodstrom@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se.

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar