Erbjudandet övertecknat

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Storbritannien eller Japan. • Erbjudandet i Probi om cirka 56 miljoner kronor övertecknades • Probi tillförs cirka 37 miljoner kronor före emissionskostnader • Priset fastställt till 32,50 kronor per aktie • Probi-aktien noteras på O-listan den 2 december

Erbjudandet i Probi AB (publ) övertecknades. Erbjudandet omfattade totalt 1.714.200 aktier, varav 1.142.800 nyemitterade aktier och 571.400 befintliga aktier. Teckningskursen fastställdes efter ett anbudsförfarande bland institutionella investerare till 32,50 kronor per aktie. Totalt omfattar erbjudandet cirka 55,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 18,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Probi. Nyemissionen tillför bolaget 37,1 miljoner kronor före emissions- och noteringskostnader. Handeln med Probi-aktien inleds på Stockholmsbörsens O-listan den 2 december. Kortnamnet kommer att vara PROB. - ”Nyemissionen innebär att Probi kan ta nästa steg i utvecklingen. Nu kan vi utnyttja vår framskjutna position inom probiotisk forskning och genomföra våra planerade satsningar, dels inom Klinisk Nutrition och dels inom våra andra affärsområden ”, säger Per Bengtsson, verkställande direktör för Probi. Efter erbjudandet uppgår antalet aktieägare i Probi till cirka 5.500. Av erbjudandet har cirka 60 procent placerats hos svenska och utländska institutioner. Efter genomförd nyemission och aktiesammanläggning kommer Probis aktiekapital att utgöras av 9.365.300 aktier om vardera nominellt 5 kronor. Lund den 25 november 2004 PROBI AB Per Bengtsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Probi AB Per Bengtsson, Verkställande direktör. Telefon 0734-474128, e-post: per.bengtsson@probi.se Per-Ola Forsberg, Ekonomi- och Administrativ chef .Telefon: 0733-448384, e-post: per-ola.forsberg@probi.se Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Torbjörn Gunnarsson, Chef Equity Capital Markets, Telefon: 0704-86 17 18

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar