Probi har avtal med Hagströmer & Qviberg om likviditetsgaranti

Probi AB ( publ) har avtalat om att Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB skall agera market maker i bolaget. Avtalet innebär i korthet att Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ställer köp- och säljkurser på Stockholmsbörsen i Probi och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie. Likviditetsgarantin gäller från och med den 2 december i samband med att Probi noteras på Stockholmsbörsens O – lista. Stockholm den 1 december 2004 PROBI AB Per Bengtsson Verkställande direktör

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar