PromikBook i samarbete med ST1

Nyhetsbrev 20171020

PromikBook Systems AB och St1 Sverige AB har i dagarna tecknat ett samarbetsavtal som börjar gälla från och med 2017-11-01. Avtalet innebär att företag som är användare av PromikBook Systems AB:s produkter får rabatt på drivmedel eller vid inköp av tvätt och bilrelaterade produkter på närmare 500 St1- och Shellprofilerade stationer i Sverige.

St1 är ett ungt modernt energiföretag som alltid jobbar på kundens sida. St1 ifrågasätter gamla sanningar och göra saker och ting på nya vis. St1 är också det enda drivmedelsbolaget i Sverige med total pristransparens. St1 twittrar ut prisändringar i realtid.

Stationsnätet i Sverige består av närmare 500 stationer. Av dem är drygt 280 St1-stationer, drygt 100 servicestationer under varumärket Shell, och ca 100 stationer är speciellt anpassade för tung trafik under varumärket Shell TruckDiesel. St1s automatstationer erbjuder en snabb och enkel tankning och alltid till ett lågt pris. Shellstationerna har ett fullserviceutbud.

St1 vill göra skillnad och aktivt bidra till Sveriges uppsatta miljömål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och vidare mot en fossilfri fordonsflotta 2050. Detta genomförs genom att utmana gamla sanningar, modernisera, effektivisera och hela tiden jobba för mer miljövänliga energilösningar. St1 kan erbjuda produkterna till konkurrenskraftiga priser.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com

Prenumerera

Dokument & länkar