Kapitalförstärkning till Pronyx

Kapitalförstärkning till Pronyx Styrelsen i Pronyx AB (publ) har fattat beslut om en riktad emission som vänder sig till ett antal svenska investerare. Emissionen, som ryms inom det av bolagsstämman givna mandatet, innebär en kapitalförstärking på 5.820.000 kr före emissionskostnader. Antalet aktier i Pronyx ökar med 1.455.000 st och uppgår till 6.677.983 st efter genomförd emission. Det emitterade kapitalet kommer att användas för marknadsinvesteringar samt att stärka Pronyx kapitalbas. De Pronyxprodukter som är särskilt väl positionerade för snabb tillväxt i det medellånga perspektivet är: · AutoMine. Koncept för förarlösa lastmaskiner till gruvor. · ProScan. System för mätning/optimering och styrning av sågverk. · PaperLine. Komplett produktionsadministrativt system för pappersbruk. Utöver dessa tillväxtprodukter finns Pronyx traditionella erbjudande av projekt och tjänster baserat på utvecklingsplattformarna C3 och Uni- View®. Marknadsinvesteringar · AutoMine säljs via Sandvik Tamrock som har en global marknadsorganisation. Pronyx deltar aktivt och på plats hos de presumtiva kunderna i diskussioner och analyser kring konkreta affärsmöjligheter. · ProScan säljs idag huvudsakligen via egna säljare. Ett agentnät är under uppbyggnad och nyetablerade agenter finns i Finland och England. Aktiviteter för utökning av agentnätet är planerade med agenter i Mellaneuropa, Östeuropa och Sydamerika. Vidare skall fördjupade samarbetsformer kring marknadsföring och försäljning etableras med maskinleverantörer som redan har en internationell säljorganisation. Resurser kommer att avsättas för att stödja agenterna och motivera dem till snabb penetration av marknaden. · PaperLine säljs av egen säljkår. Även för denna produkt kommer en uppbyggnad av agenter i framförallt Mellaneuropa och Storbritannien att genomföras. "Jag är mycket stolt och nöjd över att investerare ser potentialen i Pronyx och att de, i det rådande affärsklimatet, är villiga att investera i vår satsning", säger Gunnar Meller, koncernchef i Pronyx AB. "Pronyx har under det senaste året kraftigt förbättrat sina resultat. T.ex. är omsättning per anställd under kvartal tre 35 % högre i år jämfört med 2000." Nyköping den 22 november 2001 Gunnar Meller, VD och koncernchef Pronyx AB Tel: 070-535 30 48 E-post: gunnar.meller@pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx (www.pronyx.com) Pronyx skall stärka sina kunders lönsamhet genom att leverera lösningar för en effektivare produktion, baserade på en unik kombination av verksamhetskunnande och industriell IT. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin specialistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 130 anställda. Organisationen är anpassad efter kundsegmenten: Wood, Paper, Industry och Metal. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00160/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00160/bit0001.pdf

Dokument & länkar