Order på fyra 3D-mätsystem till Pronyx Wood

Order på fyra 3D-mätsystem till Pronyx Wood Pronyx Wood har erhållit en order från Norra Skogsägarna med ett totalt ordervärde på 5,8 Mkr. Leveransen baseras på Pronyx produkter för 3D- mätning av timmer. Ordern till Norra Skogsägarna gäller 3D-mätsystem för timmersortering och såginmatning till sågverken i Kåge och Sävar. I timmersorteringarna ingår Pronyx nyligen VMF-godkända system för stockinmätning. VMF (Virkesmätningsföreningen) är en oberoende organisation som mäter in det timmer som kommer till sågverket. Mätningen ger automatiskt underlag för sågverkets betalning till virkesleverantören. Leveransen kommer även att omfatta Pronyx nya applikationer för barktjockleksmätning och kvalitetsbestämning som baseras på de senaste forskningsresultaten från Trätek. "Vi valde Pronyx som leverantör för att man har den tekniskt mest avancerade mät- och optimeringstekniken med stora framtida utvecklingsmöjligheter", säger Peter Nilsson, ansvarig för teknikutveckling på Norra Skogsägarna. "Pronyx är dessutom en komplett och stabil affärspartner som tidigare visat att man verkligen har vilja och förmåga att åstadkomma det man utlovat. De är det enda företag som kan erbjuda en komplett optimerande industriell IT-lösning till timmersortering och såglinje." "Detta är ett genombrott för den nya tekniken och bekräftar att vår satsning på timmersorteringssystem med applikationer för kvalitetsbestämning och barktjockleksmätning är rätt. Det finns en stor marknad både i Sverige och internationellt och vi förväntar oss en stark efterfrågan då systemen ger stora ekonomiska vinster för sågverken", säger Per Lindell, VD för Pronyx Wood. Nyköping den 30 november 2001 För ytterligare information kontakta gärna: Per Lindell, Pronyx Wood AB 0708-422 920, per.lindell@pronyx.com Se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx skall stärka sina kunders lönsamhet genom att leverera lösningar för en effektivare produktion, baserade på en unik kombination av verksamhetskunnande och industriell IT. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin specialistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 130 anställda. Organisationen är anpassad efter kundsegmenten: Wood, Paper, Industry och Metal. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00200/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00200/bit0001.pdf

Dokument & länkar