Pronyx får stororder

Pronyx får stororder Pronyx har idag undertecknat avsiktsförklaring med ett internationellt in- dustriföretag om en order på ett koncerntäckande IT-nav för planering, produktionsexekvering och uppföljning. På grund av orderns storlek - över 10 MSEK - har Pronyx valt att offent- liggöra den i detta preliminära skede, för att inom en snar framtid åter- komma med närmare detaljer. Nyköping den 9 oktober 2000 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller VD och koncernchef Pronyx AB 070-535 30 48, gunnar.meller@pronyx.com Se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktions- processer åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuer- lig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tä- tare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på pre- cision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av ut- vecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin speci- alistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 185 anställda. Organisationen är anpassad efter kund- segmenten: Wood, Paper, Metal och Industry. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är no- terad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar