Stort intresse för industriell IT med webbteknik

Stort intresse för industriell IT med webbteknik Pronyx AB (noterat på O-listan) lanserade på bolagsstämman den 3 maj WebPilot, ett webbgränssnitt för industriella IT-tillämpningar. Konceptet har fått ett stort intresse från marknaden och order till både pappers- och stålindustrin har redan tecknats. Med WebPilot kan man hantera information om produktionsprocessen för olika behov direkt i en webbläsare. Det gäller t.ex. att kunna visa information om aktuellt produktionsläge för företagsledningen eller att skapa rapporter för planering och analyser. - Vi bedömer dessa order som strategiskt viktiga när det gäller fortsatt integration av affärskritiska processer med den faktiska produktionen. Produktionsinformation i realtid behöver spridas i allt vidare kretsar både inom och utom en fabrik. I en modern kundrelation delar producenten information med sin kund. Med WebPilot underlättas detta avsevärt och det blir mycket kostnadseffektivt, säger Gunnar Meller, koncernchef i Pronyx AB. Norberg den 25 maj 2000 För ytterligare information kontakta gärna: Mårten Nilsson, marknadschef Pronyx AB 054-17 65 65, 070-609 59 65, marten.nilsson@pronyx.com Gunnar Meller, koncernchef Pronyx AB 0223-217 53, 070-535 30 48, gunnar.meller@pronyx.com Se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktionsprocesser åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin specialistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 200 anställda. Organisationen är anpassad efter kundsegmenten: Wood, Paper och Industry. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 2 juli 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar