Delårsrapport ProstaLund, period 2018-01-01 – 2018-06-30

VD’s kommentar

Första halvåret visar att vi är på rätt väg, framför allt på vår viktiga nordiska hemmamarknad. Vi ser förbättringar avseende vår ekonomiska utveckling av både omsättning och resultat jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen för dotterbolaget NMT har vuxit med 27 % under årets första 6 månader jämfört med samma period föregående år och är resultat av vårt förändrade säljarbete i Norden.

I Sverige har vi en försäljningsökning av våra katetrar med 16 % under första halvåret av 2018 jämfört med samma period föregående år. Vi har fortsatt stora tillväxtmöjligheter i Sverige. Tyvärr får fortfarande tusentals BPH-patienter i Sverige vänta längre på sin behandling än vad den lagstadgade vårdgarantin stipulerar.

Många privata vårdgivare i Sverige vill gärna starta upp och behandla med ProstaLunds CoreTherm metod. Vi arbetar därför aktivt med att få landstingen att höja ersättningen för CoreTherm-behandlingen till de privata vårdgivarna. För att möta intresset i Sverige bedriver vi även utbildning av vårdpersonal för att fler centra ska kunna genomföra CoreTherm behandlingen.

I de nordiska länderna Danmark, Norge och Finland fortsätter etableringen av CoreTherm metoden och det pågår diskussioner och utbildning av nya vårdgivare och centra med syfte att stärka grunden för en försäljningstillväxt. I USA har försäljningen stabiliserats på en lägre nivå jämfört med föregående år samtidigt som kostnaderna reducerats kraftigt. Vi siktar nu på en försäljningstillväxt utan att äventyra lönsamheten.

Iran har blivit en intressant marknad under 2018. Under andra kvartalet har vi erhållit marknadsföringstillstånd för CoreTherm och levererat en första order. Tillsammans med urologer från Imam Khomeni-sjukhuset har Doktor Sonny Schelin behandlat de första patienterna i Iran. Behandlingarna har avlöpt väl och enligt plan. Nu säkerställer vi att distributören ska kunna utbilda nya användare så att vi kan möta intresset för CoreTherm i Iran.

När det gäller marknadsföringsaktiviteter har vi deltagit i flera kongresser och träffat ledande urologer. Exempel på detta är att vi medverkade i maj på den amerikanska urologi kongressen AUA:s årsmöte i San Francisco. Målsättningen med att delta i denna typ av kongresser är att underhålla etablerade relationer med urologer och annan medicinsk personal samt knyta nya kontakter. Vi har även varit och besökt ledande urologer vid Renji-sjukhuset i Shanghai och fört diskussioner om lanseringen av CoreTherm metodeni Kina.

Utvecklingen av vår nya maskin löper på enligt plan och det som återstår inför kommersialiseringen är dokumentation och tester inför CE-märkningen. Parallellt med detta arbete pågår det regulatoriska arbetet att säkerställa att redan kommersialiserade produkter möter de nya medicintekniska kraven.

Vi förväntar oss en högre försäljningstillväxt under kommande halvår. Vi har signifikant minskat rörelsens kostnader och vi är fast beslutna om att snart visa svarta siffror. Som ett led att nå detta och som vi tidigare meddelat genomför vi förändringar i organisationen vilket kommer att ge oss en mindre kostnadsmassa och ytterligare resultatförbättringar med effekt från fjärde kvartalet i år.

Hans Östlund
VD i ProstaLund AB (publ)

Den fullständiga delårsrapporten finns bifogad som pdf.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på ökade försäljningsinsatser i Norden, samt introduktionen i Kina.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar