Investment AB Latour blir ny storägare i ProstaLund

Investment AB Latour blir ny storägare i ProstaLund Investment AB Latour har beslutat att genom en riktad emission öka sitt ägande i medicinteknikföretaget ProstaLund till 20%. Latour som sedan slutet av 1998 haft ett mindre ägarintresse i ProstaLund ökar nu sitt engagemang. Latour ser investeringen som en långsiktig placering i ett av Sveriges mest spännande utvecklingsföretag. Latour skjuter till drygt 100 MSEK och nuvarande ägare skjuter till ca 30 MSEK i en nyemission. Bland övriga storägare finns grundaren Magnus Bolmsjö samt riskkapitalbolagen Swedestart, Malmöhus Invest samt SEB Företagsinvest . "Vi är både glada och stolta att få Latour som en av våra huvudägare. Det ger oss en industriell långsiktig partner, samt en stark finansiell bas för fortsatta satsningar inom forskning & utveckling, kliniska studier, samt marknadspenetration runt om i världen" säger ProstaLunds Vd Semmy Rülf. Företaget ProstaLund, med bas i Lund, arbetar med godartad prostataförstoring inom området urologi. Godartad prostataförstoring är en sjukdom som drabbar 50% av alla män över 50 år och som var fjärde man kommer att behöva behandling för. De vanligaste behandlingsmetoderna har fram tills idag varit operation, eller livslång medicinering. Dessa behandlingar innebär stora kostnader för samhället. ProstaLunds behandlingsmetod, utvecklad av docent Magnus Bolmsjö tillsammans med urologer från Lund, Uppsala och Kalmar, innebär att man, utan kirurgiskt ingrepp, behandlar godartade prostatabesvär med mikrovågor under samtidig temperaturmätning. Behandlingen sker genom att prostatavävnaden värms upp inifrån, varigenom den skrumpnar ihop och minskar i storlek. Behandlingen tar ca en timme och sker under lokalbedövning. Patienten går hem samma dag. Hitintills har 1 700 patienter behandlats med goda resultat vilka är helt jämförbara med de som uppnås vid operation. Denna nya behandlingsmetod är samtidigt både säkrare och billigare än operation. Behandlingsutrustning finns idag på universitetssjukhusen i Uppsala och Lund, regionsjukhusen i Örebro och Linköping, St Görans sjukhus i Stockholm samt på ytterligare ett tiotal urologkliniker i landet. Behandlingen introduceras även internationellt. ProstaLund arbetar f.n. med att få sin behandlingsmetod godkänd hos Food and Drug Administration (FDA) för den amerikanska marknaden, samt hos Minestry of Health and Welfare (MHW) för marknadsintroduktion i Japan. För mer information kontakta; ProstaLunds Vd Semmy Rülf, tel 0709 / 31 27 30 Prostalunds ordförande Jan Lundahl 08-545 854 70 Latours ordförande Gustaf Douglas 08-679 5600 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00750/bit0001.pdf

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar