Mikrovågor lika bra som operation - 3 år efter behandling

Mikrovågor lika bra som operation - 3 år efter behandling ProstaLunds metod med mikrovågsbehandling vid prostatabesvär är att föredra framför operation även på lång sikt. Detta visar en klinisk studie med långtidsdata (uppföljning efter 3 år), som presenteras vid en internationell kongress i Madrid under innevarande vecka. Studier vid ett års uppföljning har tidigare visat att värmebehandling med mikrovågor vid godartad prostataförstoring ger lika bra resultat som kirurgisk behandling. Vid den årliga kongressen European Association of Urology (EAU), som i år äger rum i Madrid 12 - 15 mars presenterar nu Anders Mattiasson, professor i urologi vid Universitetssjukhuset i Lund, treårsresultat av kliniska data. Uppföljningen visar att behandlingsresultaten är lika bra efter mikrovågsbehandling som efter operation. "Med hela Europas urologkår som auditorium känns det naturligtvis mycket bra att kunna lägga fram fakta om vår behandlingsmetods hållbarhet på lång sikt, data som nu presenteras för första gången och som bygger på resultat efter tre års uppföljning. För vår nyligen påbörjade bearbetning av den amerikanska marknaden är naturligtvis den här typen av tunga fakta dessutom av extra stor betydelse," säger Olle Marköö, VD ProstaLund AB. Mikrovågsbehandling kan till skillnad från kirurgisk behandling, s k hyvling, utföras med lokalbehandling i ett vanligt mottagningsrum. Behandlingen tar 15 - 70 minuter och sker med en kateter under lokalbedövning. Ingen eftervård på sjukhus behövs och patienten kan gå hem efter avslutad behandling. Det Lundabaserade företaget ProstaLund har patent på behandlingsmetoden med mikrovågor, s k ProstaLund Feedback Treatment (PLFT), som nu används runtom i Europa och på ett femtontal sjukhus i Sverige. För ett par månader sedan godkändes metoden av tillsyningsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) i USA och nu är försäljningen i full gång på den amerikanska marknaden. För ytterligare information, kontakta ProstaLunds informationschef Kristina Hallström 0709-31 27 38 alt VD Olle Marköö 0703-3611 00. Besök även vår hemsida www.prostalund.com. ProstaLund® är ett företag verksamt inom medicinteknik med 35 anställda i Lund. Bolaget utvecklar och säljer utrustning för behandling av godartad prostataförstoring, baserat på en unik individanpassad mikrovågsbehandling, som sker under samtidig temperaturmätning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ledande universitet och sjukhus i Sverige och runt om i världen. Utrustningen är CE-märkt och fram tills idag har 5 000 patienter genomgått behandling med ProstaLunds utrustning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar