ProstaLund vann patenttvist i USA

Report this content

ProstaLund vann patenttvist i USA I slutet av maj stämde USA-baserade konkurrenten Urologix ProstaLund och vår amerikanska distributör ACMI, för patentintrång. Detta skedde inför ProstaLunds marknadsintroduktion på den amerikanska marknaden. Urologix målsättning var att ProstaLund skulle få importförbud i USA medan den juridiska processen fortgick, en s.k. preliminary injunction. Målet gällde patentintrång avseende två olika patent. Den federala domstolen har nu beslutat att Urologix ena patent är ogiltigt. Vad avser det andra patentet har den amerikanska domstolen avslagit Urologix begäran om preliminary injunction. Domstolen har tolkat patentet på ett sätt som är fördelaktigt för ProstaLund. "Detta är ett mycket positivt besked och vi ser nu att vi närmar oss slutet av den här juridiska processen," säger Olle Marköö, VD för ProstaLund. "Lansering på den amerikanska marknaden fortsätter helt enligt plan. Med FDA-godkännandet som vi förväntar oss att få under oktober kan delar av vår första order skeppas, en order värd drygt 20 milj kr," fortsätter Olle Marköö. Inför finansieringarna -98, -00, -01 genomgick ProstaLund fyra oberoende juridiska bedömningar av eventuellt patentintrång. Samtliga juridiska experter bedömde att ProstaLund inte gör intrång i de ovan nämnda patenten. För ytterligare information, kontakta ProstaLunds VD Olle Marköö 046 - 181900 alt. 0703 -361100 eller informationschef Kristina Hallström 046 - 181923 alt. 0709-312738. Besök även vår hemsida www.prostalund.com. ProstaLund® är ett medicintekniskt företag som utvecklar och säljer utrustning för behandling av godartad prostataförstoring. Marknaden för vård av godartad prostataförstoring värderas till 40 miljarder SEK. Produkterna som företaget säljer är baserat på en unik individanpassad mikrovågsbehandling, som sker under samtidig temperaturmätning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ledande universitet och sjukhus i Sverige och runt om i världen. Utrustningen är CE-märkt och fram tills idag har över 4 500 patienter genomgått behandlingen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00390/wkr0002.pdf

Dokument & länkar