Bristande IT-säkerhet växande hot: Vart tredje börsbolag drabbat

Bristande IT-säkerhet växande hot: Vart tredje börsbolag drabbat Vart tredje svenskt börsbolag har drabbats av problem med sin IT-säkerhet. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IT- säkerhetsföretaget Protect Data. Det vanligaste problemet är virus av olika slag men av undersökningen framgår också att vart sjätte bolag drabbats av stöld av bärbara datorer, eller på annat sätt förlorat datorer/hårdvara. Trots detta är det bara hälften av bolagen som har en policy för vilken information som får lagras på bärbara datorer. - Riskerna för att bli av med viktig information på grund av stöld eller slarv har ökat i takt med att vi får allt mindre och mer avancerade datorer. Debatten handlar ofta om riskerna med virus och även om virus utgör ett hot menar vi att riskerna med att lägga känslig information oskyddad på bärbara datorer inte fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Det räcker med ett ögonblicks vardaglig ouppmärksamhet för att värden för miljoner eller ännu mer skall sättas på spel, säger Carl Rosvall, vd för Protect Data. Undersökningen riktade sig till ledningen för 151 svenska börsbolag och genomfördes under september månad. Av de tillfrågade företagen uppgav 32 procent (48 bolag) att de drabbats av olika IT-säkerhetsproblem. Det innebär en ökning jämfört med de siffror som presenterades av Brottsförebyggande rådet i januari i år. Den undersökningen visade att vart fjärde företag drabbats av IT-säkerhetsrelaterade incidenter. - Det är svårt att säga exakt vad ökningen beror på men en förklaring kan vara den snabba tekniska utvecklingen. När vi får allt bättre möjligheter att ta emot och lagra information öppnar vi oss också för nya typer av risker som virus, hackning och stölder, säger Carl Rosvall. En majoritet av de tillfrågade företagen uppger också att de uppfattar virus som det största hotet. Risken för att bli av med känslig information på grund av stölder eller förlust av hårdvara ses som ett mindre hot trots att vart sjätte bolag uppger att de drabbats av stölder/förlust av datorer (hårdvara). Varken stölderna eller utvecklingen mot allt fler och mer avancerade bärbara datorer tycks ha fört med sig skärpta krav på de anställda. Bara hälften av de tillfrågade bolagen uppger att de har en policy för vilken typ av information som får lagras på bärbara datorer. - Bolagen lägger stora pengar på att skydda sina nätverk från intrång och virus samtidigt som de låter anställda vandra omkring på stan med datorer fullmatade med oskyddade, topphemliga affärsdokument. Man kan ju tycka att det ibland brister i deras prioriteringar, säger Carl Rosvall. För ytterligare information kontakta gärna: Carl Rosvall, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 00 alt. 0707-17 14 84 Protect Data AB är en koncern verksam inom IT-säkerhet med egen utveckling och distribution av bland annat antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, Secure VPN, säker PC och innehållskontroll samt system för säker e-handel. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakien och USA. Protect Data har 150 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar