Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2002 TREDJE KVARTALET * Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 52,2 MSEK (45,1) och under perioden januari-september till 148,1 MSEK (155,1). * Omsättningen i koncernen avseende Pointsec-verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 15,9 MSEK (7,7) och under hela niomånadersperioden till 39,6 MSEK (22,1), vilket är en tillväxt på 79%. * Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 62% (46%) och ackumulerat till 60% (47%). Marginalförbättringen beror huvudsakligen på en förändrad produktmix med en högre andel försäljning av Pointsec. * Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -1,4 MSEK (-19,3) och ackumulerat till -33,0 MSEK (-67,3). * Resultatet efter finansnetto uppgick under kvartalet till -1,3 MSEK (- 15,0) och under perioden till -30,3 MSEK (-59,8). Under kvartalet ökade orealiserade övervärden i fondplacerade medel med 3,5 MSEK, vilka ej ingår i det redovisade finansnettot. Totalt uppgick vid periodens utgång orealiserade övervärden till 10,5 MSEK (0,9). * Likviditeten uppgick vid periodens utgång till 139 MSEK (153) inklusive outnyttjad checkkredit och orealiserade övervärden i fondtillgångar. Eget kapital uppgick till 135 MSEK (160), vilket innebär en soliditet på 70% (70%). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET * Telenor beställde ytterligare 2.500 Pointsec-licenser. * Pointsec-beställningar erhölls även från Länsförsäkringar och European Investment Bank. * I USA erhölls Pointsec-beställningar från JD Edwards, Food and Drug Administration samt från ytterligare kunder inom offentlig sektor. * Fortsatt stora leveranser av säkerhetslösningar till Internet-banker har skett såväl i Sverige som i Norge. * Verksamheterna i Slovakien och Tjeckien avyttrades till bolagens VD, efter godkännande vid den extra bolagsstämman den 18 juli. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar