Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000 Ytterligare ett starkt kvartal * Omsättningen ökade under tredje kvartalet med 105% till 75,1 MSEK (36,7). Totalt för de första nio månaderna innebar detta en omsättningsökning med 86% till 207,6 MSEK (111,4). * Resultatet efter finansnetto uppgick under kvartalet till 4,0 MSEK (2,2), vilket resulterade i en vinst på 7,5 MSEK för hela niomånadersperioden (-2,1). * Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 148 (85), vilket är en ökning med 74%. Väsentliga händelser under tredje kvartalet * I juli erhöll Protect Datas dotterbolag i USA en stororder på 40.000 licenser av det egenutvecklade IT-säkerhetssystemet PointsecTM från Cisco Systems, Inc. * I september fick det amerikanska dotterbolaget en stororder på Pointsec från Marconi Corporation plc, ett globalt kommunikationsföretag med ca 49.000 anställda i 100 länder. Ordern, som levererades i september, avser en koncernlicens och ordervärdet uppgår till nära 8 MSEK. * Det amerikanska dotterbolaget fick i september även en order på 5.000 licenser på Pointsec från det amerikanska justitiedepartementet. * Protect Data Sverige fick i september en tilläggsbeställning från Migrationsverket avseende den PKI-lösning som Protect Data levererat tidigare under året. * Under perioden har Protect Data tecknat avtal med det amerikanska IT- säkerhetsföretaget Rainbow Technologies. Avtalet innebär att Protect Data blir mensam distributör på den nordiska marknaden av Rainbows säkerhetslösningar för Internet och e-handel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01060/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar