Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003

DELÅRSRAPPORT FöR PERIODEN 1 JANUARI-31 MARS 2003 FÖRSTA KVARTALET · Omsättningen uppgick under perioden till 34,4 MSEK (42,7). · Bruttomarginalen uppgick till 68% (56%). Marginalförbättringen beror på en högre andel försäljning av Pointsec-produkter. · Rörelseresultatet uppgick till -9,5 MSEK (-17,4). · Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,4 MSEK (-16,3). · Kassaflödet var för andra kvartalet i rad positivt och likviditeten uppgick vid periodens utgång till 141 MSEK (147) inklusive outnyttjad checkkredit samt orealiserade övervärden i finansiella placeringar. · Eget kapital uppgick till 127 MSEK (148), vilket innebar en soliditet på 70% (69%). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Fortsatt stora leveranser av säkerhetslösningar för Internetbanker har skett på den norska marknaden. · Såväl Telia som WM-data valde att uppgradera befintlig lösning från Protect Data avseende digitala identiteter. Totalt ordervärde uppgår till ca 1,1 MSEK. · Efter genomförda driftstester hos den stora bank i Storbritannien som i slutet av 2002 tecknade avtal angående Pointsec-licenser, har 3,6 MSEK av totalt ordervärde på drygt 5 MSEK, intäktsförts under perioden. · Finländska OKO Banken valde Pointsec och tecknade order med leverans under kvartalet. · Blue Cross Blue Shield of Arizona gjorde en tilläggsbeställning avseende Pointsec-licenser. · Pointsecs kontor i Düsseldorf i Tyskland öppnades och Heinz Kraus tillträdde som vd. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG · Protect Data Sverige AB erhöll en tilläggsorder från Östgöta Enskilda Bank avseende säkerhetslösning för ytterligare 10.000 användare av deras Internetbank "Hembanken". · Pointsec for Pocket PC 2.0 släpptes för allmän leverans den 29 april. · Tilläggsbeställning avseende Pointsec-licenser till ett värde av ca 1,5 MSEK erhölls i april från en civil myndighet i USA. · På ordinarie bolagsstämma den 9 april fattades beslut om utgivande av ett nytt teckningsoptions-program. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar