Information om Protect Datas optionsprogram

Protect Datas teckningsoptionsprogram 2001/2004 löpte ut den 30 november 2004. Totalt antal teckningsoptioner uppgick till 400.000, varav 365.000 sålts till de som var anställda i bolaget vid tiden för teckning. Av dessa 365.000 har 334.700 utnyttjats för teckning av lika många nya aktier. Lösenpris per aktie uppgick till 52 kronor. Därtill har 10.500 optioner ur optionsprogram 2001/2006 utnyttjats för teckning av lika många nya aktier. Dessa optioner har ett lösenpris på 26 kronor och löper till 28 februari 2006. Nyemissionerna innebär en total utspädning på 3,2% och ger ett kapitaltillskott till bolaget på 17,7 MSEK. Efter emissionerna uppgår antalet aktier till totalt 10.947.770. Av tecknade aktier innehas 117.000 av företagsledningen. I övrigt hänvisas till information i bolagets senaste årsredovisning. För frågor och mer information, kontakta: Thomas Bill, VD, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 eller 070-542 62 71 _______________________________________________________________________

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar