Nokia samarbetar med Pointsec Mobile Technologies om avancerad säkerhet för mobil IT-utrustning

Nokia samarbetar med Pointsec Mobile Technologies om avancerad säkerhet för mobil IT-utrustning Nokia och IT-säkerhetsföretaget Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies presenterar en ny, gemensamt utvecklad krypteringslösning som skyddar professionella användares data på mobil utrustning från Nokia som bygger på Symbian OS. Med Pointsecs filkryptering är det möjligt att skydda alla slags data med kryptering: e-post, SMS- och MMS-meddelanden, kalender, kontaktuppgifter, liksom innehåll på minneskort. Den nya lös-ningen är anpassad till utrustning som bygger på Nokia Series 60 och Nokia Series 80, och blir först tillgänglig för Nokia 9500 Communicator. - Nokia har en stark övertygelse om att säkerhet är nyckeln till en framgångsrik mobil affärsverk-samhet. I takt med att utrustningen blir allt mer avancerad och att mer känslig företagsinformation lagras på den, får det avgörande betydelse att trådlösa mobila enheter har ett skydd med samma säker-hetsnivå som redan finns på klienter i vanliga företagsnätverk, exempelvis bärbara PC, säger Panu Kuusisto, Director, Alliances vid Nokia Enterprise Solutions. - Mobilitet ger betydande förbättringar av medarbetarnas produktivitet och ökar möjligheterna att driva verksamheten i realtid, men det ger samtidigt upphov till nya utmaningar vad gäller säkerhet och administration, säger Stephen Drake, ansvarig för mobil infrastruktur vid analysföretaget IDC. - För att konfidentiell information inte ska hamna i fel händer när utrustning blir stulen eller tappas bort måste företag och myndigheter ta mobil IT-säkerhet på allvar och utnyttja lösningar för att hantera mobil utrustning, exempelvis dataskydd för mobila enheter. - Vi ser mycket positivt på att samarbeta med Nokia för att bredda våra lösningar till att omfatta Nokias produktfamilj. Pointsec for Symbian erbjuder inte bara kraftfull datakryptering i realtid, utan också vår unika inloggningsmekanism PicturePIN, som ser till att obehöriga användare inte kommer åt några data, säger Peter Larsson, VD för Pointsec Mobile Technologies. Pointsec for Symbian OS har också funktioner för central administration av säkerhetsprofiler, fjärr-hjälp med inbyggd säkerhet, samt erbjuder avancerade möjligheter att återskapa data. Pointsec stödjer ett brett utbud av synkroniserings- och datahanteringssystem på marknaden. Pointsec for Symbian OS med stöd för Nokia 9500 blir tillgängligt under tredje kvartalet 2004. Lösningen marknadsförs genom Pointsecs återförsäljare och systemintegratörer. För frågor och mer information, kontakta: Peter Larsson, VD, Pointsec Mobile Technologies tel. +1 708-479-3488 / +1 708-954-6986, e-post: peter.larsson@pointsec.com Thomas Bill, VD Protect Data AB, tel. 08-459 5495 / 070-542 6271, e-post: thomas.bill@protectdata.com ------------------------------------------------------------------------------------------------- Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har kontor i Washington DC och Chicago i USA, Cambridge i Storbritannien, Düsseldorf i Tyskland, Paris i Frankrike och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Nokia Enterprise Solutions är Nokias organisation som hjälper företag och myndigheter över hela världen att utveckla verksam-heten genom ökad mobilitet. Nokia har ett heltäckande utbud av lösningar som omfattar allt från affärsanpassad mobil utrustning på användarsidan, till stabila bakomliggande system för bland annat trådlös e-post och Internet-uppkoppling, mobila applikationer, meddelandeskydd, virtuella privata nätverk. brandväggar och intrångsskydd. Som världens ledande leverantörer av professionell mobiltelefoni har Nokia Enterprise Solutions en stark position för att hjälpa företag ge medar-betarna större rörelsefrihet kombinerat med ett starkt IT-stöd och samtidigt upprätthålla säkerhet och tillförlitlighet i nät-verken. Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia bidrar till att underlätta människors vardag och produktivitet genom att förse dem med produkter som är både enkla att använda och innovativa. Förutom mobiltelefoner erbjuder Nokia även bildkommunikation, spel, media och lösningar för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. Nokia är listat på fem börser och är ett av de företag i världen som har den bredaste ägarbilden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20130/wkr0001.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar