Peter Larsson ny vice VD och stf koncernchef

Peter Larsson, 40 år, har utsetts till vice VD och ställföreträdande koncernchef för Protect Data. Han är sedan tidigare ansvarig för Pointsec, den del av bolaget som arbetar med den egenutvecklade programvaran för mobil IT-säkerhet. Peter Larsson är stationerad vid bolagets kontor i Chicago. – Utnämningen är en naturlig del av Protect Datas ökade fokusering på Pointsec. Att Peter är bosatt i Chicago markerar hur viktig Pointsecs expansion på den amerikanska marknaden är, säger Thomas Bill, VD och koncernchef för Protect Data. För frågor och mer information, kontakta: Thomas Bill, VD, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 eller 070-542 62 71

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar