Pointsec - världsledande inom mobil datasäkerhet - etablerar sig i Tyskland

Pointsec - världsledande inom mobil datasäkerhet - etablerar sig i Tyskland Informationssäkerhetsföretaget Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom utveckling av säkerhetslösningar för bärbara datorer och handdatorer, etablerar sig med ett helägt dotterbolag i Tyskland. Företag och organisationer blir allt mer mobila. Med sina säkerhetslösningar för produkter i denna mobila utveckling har Pointsec efter hand fått en stark och framgångsrik kundbas bland världens största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, Telia med flera). Pointsec Mobile Technoligies har nyligen, för andra året i rad, pekats ut som världsledande företag i en viktig branschstudie, gjord av analysföretaget Gartner Inc. Gartners studie "Mobile Data Protection Magic Quadrant" är en kvalitativ utvärdering av företag som erbjuder mobil informationssäkerhet med central administration och fjärrhjälpsteknologi för skyddad information. Enligt studiens definitioner är "Leaders" företag som "presterar bra idag, har en klar vision om marknadens utveckling och aktivt utvecklar kompetensen för att bibehålla sin ledarposition på marknaden". Pointsec är ett säkerhetssystem som med hjälp av kryptering skyddar all information och programvara på bärbara och stationära PC samt på handdatorer. Bara de användare som är behöriga och uppger korrekt identitet och lösenord kan komma åt informationen på datorn. Pointsec är utvecklat för större organisationer och företag och är anpassat för att enkelt och kostnadseffektivt kunna installeras och administreras centralt över ett nätverk. Pointsec® for PC erbjuder Virtual Physical Security (VPS), vilket innebär att informationen alltid skyddas trots avsaknad av det fysiska skalskyddet (lås, dörrar etc.) Pointsec® for Pocket PC är en kraftfull säkerhetslösning som erbjuder obligatorisk accesskontroll, fullständig kryptering och central fjärrhjälp. Krypteringen sker med den starka och beprövade AES-algoritmen. Pointsec® for Pocket PC kan även kryptera alla löstagbara enheter, som till exempel MicroDrives, MultiMedia Cards (MMC), Secure Digital (SD) Cards och Compact Flash (CF) Cards. Dessutom erbjuds de patentsökta, exklusiva metoderna PicturePIN(TM) och QuickPIN(TM), som ersätter traditionella alfanumeriska lösenord med bildbaserade lösenord som är lätta att komma ihåg. En demonstration av PicturePIN(TM) finns på http://www.pointsec.com/news/news_pressroom.asp Samtidigt som öppnandet av dotterbolaget i Düsseldorf, Tyskland, är Pointsecs senaste produkt, Pointsec® for Pocket PC, färdig för leverans. Pointsec® for Pocket PC är ett genombrott när det gäller användarvänlighet i kombination med säkerhet för handdatorer. För första gången kan handdatoranvändare få automatisk realtidskryptering av data, som till exempel i Microsoft Word, Excel och Outlook. Det finns inte längre några ursäkter för att inte ha säkerhetsprogram på handdatorer, vilket innebär att de nu blir ett betydligt svårare mål för hackers. Så fort programvaran installerats via den centrala administrationen upphör möjligheten för användaren att kringgå säkerheten. Bilder för nedladdning finns på www.pointsec.com För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 91 alt. 0708-32 72 68 Pointsec Düsseldorf, tel. +49 - 211 52 39 12 38 Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar