Pointsec® erbjuds som tjänst av Telia

Pointsec® erbjuds som tjänst av Telia - Pointsec Mobile Technologies ochTelias samarbete omfattar nu även organisationer som har utkontrakterat sin PC-drift till Telia Pointsec® är sedan tidigare en obligatorisk säkerhetskomponent i skyddet av Telia-anställdas bärbara datorer. Telia och Pointsec Mobile Technologies utvidgar nu sitt samarbete, så att även organisationer som överlåter driften av sin PC-miljö till Telia kan inkludera Pointsec® i den PC-plattform som Telia tillhandahåller. Det ingångna avtalet innebär samtidigt en utvidgning av Telias nuvarande 3.500 licenser till 5.100 för Pointsec®. Antalet licenser utökas i takt med att anställda på Telia eller Telias kunder utrustas med Pointsec. Leverans och fakturering skedde under juni 2002. - En av Pointsecs fördelar är att lösningen kan administreras centralt på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi har därför har vi en unik möjlighet att svara upp mot den komplexa behovsbild som Telia har, både för egna anställda och för kunder för vilka de sköter driften av PC- plattformen. För organisationer som väljer att utkontraktera driften av sin PC-miljö, ser vi det som ett naturligt val att överlåta även driftsansvaret för den PC-relaterade säkerheten till sin driftspartner, säger Hans Strandberg, försäljningsansvarig för Europa inom Pointsec Mobile Technologies AB. Pointsec är ett säkerhetssystem som med hjälp av accesskontroll och kryptering skyddar åtkomst till information, programvara och nätverksanslutningar på bärbara och stationära persondatorer samt på handdatorer. Bara den användare som uppger korrekt identitet och lösenord får åtkomst till datorn. Pointsec är utvecklat för större organisationer och företag och är anpassat för att enkelt och kostnadseffektivt kunna installeras och administreras centralt över ett nätverk. Pointsec Mobile Technologies har tidigare haft stora framgångar inom IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, med flera) och bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet med flera). För ytterligare information, kontakta gärna: Hans Strandberg, försäljningsansvarig för Europa, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 70 alt. 0733-56 54 94 ------------------------------------------------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Pointsec Mobile Technologies har kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 150 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020705BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020705BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar