Pointsec® for Symbian OS senaste säkerhetslösningen från Pointsec

Pointsec® for Symbian OS senaste säkerhetslösningen från Pointsec - Pointsec erbjuder nu skydd för alla ledande plattformar Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, lanserar nu ytterligare en ny mobil säkerhetslösning: Pointsec® for Symbian OS. Företaget har sedan tidigare säkerhetslösningar för Windows-baserade datorer, Pocket PC och Palm OS. Med Pointsec® for Symbian OS kan Pointsec nu erbjuda skydd för alla ledande mobila plattformar. I takt med att arbetsplatserna blir allt mer mobila ökar också säkerhetsriskerna. Om en handdator eller smart telefon tappas eller stjäls ligger den känsliga företagsinformationen normalt helt oskyddad. Pointsec® for Symbian OS är en applikation för kryptering av lagrad information som ger starkast tänkbara skydd för smarta telefoner på Symbian-plattformen. Med enkel och användarvänlig mjukvara krypterar Pointsec for Symbian OS automatiskt alla filer innan de lagras på en enhet. Filerna dekrypteras automatiskt när de öppnas igen, utan någon märkbar prestandaförlust för användaren. Pointsec for Symbian OS skyddar alla typer av information, till exempel diagram, SMS, e-post, Word-filer och PowerPoint-presentationer. Lösningen skyddar även information som lagras på löstagbara minneskort. Pointsec Mobile Technologies har utvecklat informationssäkerhetstjänster i 15 år. Företaget har klarat viktiga säkerhetsklassificeringar som FIPS 140-1, en av de ledande IT-säkerhetsstandarderna. Pointsec har fått mycket beröm för sina patentsökta PicturePIN(TM) och QuickPIN(TM) inloggningssystem, vilka ersätter traditionella alfanumeriska lösenord med ett lättmemorerat bildbaserat lösenord. Med sina säkerhetslösningar för produkter i den mobila utvecklingen har Pointsec efterhand fått en stark och framgångsrik kundbas bland världens största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, Telia med flera). Pointsec for Symbian OS levereras under december 2003. Den första versionen inkluderar stöd för Sony Ericsson P800/P900 och Nokia 9200 Communicator-serien. För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies, tel. 08-459 54 91 alt. 0708-32 72 68 ------------------------------------------------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, Washington DC och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar