Pointsec breddar sin säkerhetslösning med stöd för Windows Mobile Smartphone 2003

Pointsec breddar nu sin säkerhetslösning för mobila enheter med Pointsec® for Smartphone, en ny version avsedd för användare med telefoner som bygger på Windows Mobile Smartphone 2003. Genom Pointsec får de nu för första gången tillgång till automatisk kryptering av lagrad information i textmeddelanden, e-post, bilder och datafiler.

Pointsec® for Smartphone ger användare med Windows Mobile Smartphone-baserade telefoner ett starkt skydd för sina data. Filer och mappar krypteras i realtid, utan att användaren påverkas eller behöver ingripa. Även e-post och SMS-meddelanden kan krypteras och dekrypteras automatiskt. – Lanseringen av Pointsec for Smartphone ligger helt i linje med vårt uttalade mål att erbjuda en komplett lösning som finns tillgänglig för alla populära mobila systemplattformar. Windows Mobile är en växande plattform där vi nu blir först med att erbjuda ett effektivt dataskydd för känslig information som lagras av mobila användare, säger Peter Larsson, VD för Pointsec. Pointsecs starka funktioner för central administration och fjärrhjälp ingår också i Pointsec for Smartphone, vilket gör det möjligt för samma drift- och supportpersonal att hantera alla användare med gemensamma rutiner, oavsett vilken plattform användaren har. Samtidigt är lösningen enkel att använda, bland annat tack vare den patentsökta bildbaserade lösenordsfunktionen PicturePIN®. – Vi ser att smartphones nu används i företagsmiljö på samma sätt som handdatorer och bärbara PC, vilket ställer krav på att även de omfattas av det övergripande säkerhetsarbetet. Mobiltelefonen kan inte längre betraktas som bara ett personligt redskap, utan måste hanteras med större ansvar av såväl användare som ledning, säger Peter Larsson. Pointsec finns sedan tidigare tillgängligt för flera av marknadens mest populära smartphones, bland annat Sony Ericsson P800/P900 och Nokia 9300 och Nokia 9500 Communicator. Pointsec for Smartphone har även stöd för central administration av Pointsec-profiler. Detta underlättar säkerhetsansvarigas arbete med att skapa, ändra och föra över säkerhetsinställningar till alla mobila användare, så att de kan omfattas av organisationens säker¬hetspolicy. För frågor och mer information, kontakta: Peter Larsson, VD, Pointsec tel. +1 708-479-3488 / +1 708-954-6986, e-post: peter.larsson@pointsec.com Thomas Bill, VD Protect Data AB, tel. 08-459 5495 / 070-542 6271, e-post: thomas.bill@protectdata.com –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Om Pointsec Pointsec är ett svenskt företag som är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Våra lösningar skyddar känslig information som lagras på hårddiskar och flyttbara minnen genom automatisk kryptering och stödjer de vanligaste systemplattformarna för bärbara datorer, handdatorer och smartphones. Bland kunderna återfinns en rad stora företag och myndigheter över hela världen. Pointsec AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB som är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT). Företaget är representerat med elva egna kontor i Europa och Mellanöstern och fyra kontor i USA. Mer information finns på www.pointsec.com och www.protectdata.se.

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar