Pointsec får order på 10,8 MSEK från AstraZeneca för skydd av medicinkoncernens mobila datorer

Pointsec får order på 10,8 MSEK från AstraZeneca för skydd av medicinkoncernens mobila datorer Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, har tecknat ett globalt avtal med AstraZeneca. Avtalet gör det möjligt för AstraZeneca att skydda företagets mobila enheter med en kraftfull accesskontroll- och krypteringslösning. Med Pointsec® får bara behöriga användare tillgång till informationen på företagets laptops, handdatorer och smarta telefoner. Avtalet inkluderar licenskostnad och underhåll. Leverans sker under december 2003, då också 9 MSEK kommer att intäktsföras. Det är efter en utförlig utvärdering av Pointsec® som AstraZeneca nu sluter avtal. Pointsec är det främsta säkerhetssystemet som med automatisk kryptering skyddar all information på samtliga ledande datorplattformar. Med Pointsecs transparenta kryptering uppstår ingen prestandaförlust. Användaren behöver inte heller ge några extra kommandon eller få kompletterande utbildning. Pointsec är utvecklat för större organisationer och företag och är anpassat så att IT-avdelningen enkelt och kostnadseffektivt ska kunna installera och administrera lösningen centralt över ett nätverk. AstraZeneca satsar varje dag över 11 miljoner dollar på utveckling av innovativa och effektiva mediciner, skapade för att bekämpa sjukdomar inom centrala delar av sjukvården som till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, infektioner, nervsjukdomar och andningsbesvär. Att skydda företagets kunskapskapital är avgörande, särskilt som det mobila arbetet inom koncernen bara ökar. - Vi är mycket glada att ha AstraZeneca som kund och att kunna erbjuda företagets anställda största möjliga flexibilitet i kombination med den högsta nivån av informationssäkerhet. En av de stora fördelarna med Pointsec är att säkerhetslösningen kan användas på alla mobila datorer, oavsett hårdvaruplattform, säger Peter Larsson, vd för Pointsec Mobile Technologies. Ett flertal av världens stora företag och organisationer använder Pointsec, exempelvis Amerikanska skattemyndigheten, Cap Gemini Ernst & Young, amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, Cisco, Ericsson och Telia. För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies, tel. 08-459 54 91 alt. 0708-32 72 68 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, Washington DC och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar