Pointsec Mobile Technologies levererar Pointsec® till Telenor

Pointsec Mobile Technologies levererar Pointsec® till Telenor - tecknar avtal med Telenors dotterbolag ZebSign IT-säkerhetsförtaget Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies har tecknat ett avtal med Telenors dotterbolag ZebSign AS gällande vidareförsäljning av säkerhetslösningen Pointsec® till Telenors eRAF-projekt. Ordern gäller inledningsvis 1250 licenser, med en potential på 15 000 licenser inom ett år. - Många företag, däribland Telenor, arbetar allt mer med mobila terminaler. Att ZebSign och Telenor väljer Pointsec® som lösning tar vi som ännu en bekräftelse för hur väl produkten fungerar i stora organisationer, säger Jonas Areskoug, Europaansvarig för Pointsec. - Pointsec är en genomarbetad produkt som kan bli en mycket bra lösning för våra kunder - och särskilt för vårt eget moderbolag Telenor. Vi har som ambition att alla 15 000 Telenoranställda ska få använda och känna säkerheten i lösningen. Detta kan dessutom sätta en trend för säkerhetslösningar i resten av det norska samhället, säger Andreas Andersen, strategiansvarig på ZebSign AS. ZebSign AS ägs till 50 procent av Telenor AS och till 50 procent av Posten AS. Företaget bildades i mars 2001 för att utveckla och leverera medborgarcertifikat till alla norska medborgare, outsourcade PKI- lösningar till stora företag samt ha ansvar för inköp och drift av PKI- lösningar i moderbolagen. Genom eRAF-projektet (e-Ready Arena Fornebu) samlar Telenor sin verksamhet i Osloområdet och kommer att flytta in i det nya huvudkontoret på Fornebu etappvis under det kommande året. Pointsec är ett säkerhetssystem som skyddar all information och programvara på bärbara och stationära PC samt på handdatorer med hjälp av kryptering. Endast den användare som uppger korrekt identitet och lösenord kan komma åt informationen på datorn. Pointsec är utvecklat för större organisationer och företag och är anpassat för att enkelt och kostnadseffektivt kunna installeras och administreras centralt över ett nätverk. Pointsec Mobile Technologies har tidigare haft stora framgångar inom IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, med flera) och bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet med flera). Produkten Pointsec fick i mars i år högsta betyg i en test av USA:s mest lästa IT-säkerhetstidning, SC Magazine. Pointsec fick helhetsbetyget fem stjärnor av fem möjliga och utmärkelsen "Bästa Köp". För ytterligare information kontakta gärna: Jonas Areskoug, Europaansvarig, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08- 459 54 70 alt. 070-522 44 00 Thomas Bill, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 95 alt. 070-542 62 71 Frank Horntvedt, vd, Protect Data AS, tel. +47-23 00 86 00 alt. +47-920 163 94 ------------------------------------------------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som vkar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 160 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00230/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar