Pointsec Mobile Technologies tecknar avtal med amerikansk kund

Pointsec Mobile Technologies tecknar avtal med amerikansk kund - Ordervärdet uppgår till USD 1 480 000 Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med en amerikansk kund. Ordervärdet uppgår till USD 1 480 000, vilket omfattar licensavgifter och ett års support. Licenserna, som kommer att levereras under andra kvartalet 2003, utgör USD 1 200 000 av ordervärdet. Pointsec Mobile Technologies har utvecklat informationssäkerhetstjänster i 15 år. Företaget har klarat viktiga säkerhetsklassificeringar som FIPS 140-1, ansedd som den ledande IT-säkerhetsstandarden. För andra året i rad blev Pointsec i december utpekat som världsledande företag i en viktig branschstudie gjord av analysföretaget Gartner, Inc. För ytterligare information, kontakta gärna: Thomas Bill, CEO, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 alt. 070-542 62 71 Bilder för nedladdning finns på www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar