Pointsec Mobile Technologies tecknar avtal med amerikanska KeyBank

Pointsec Mobile Technologies tecknar avtal med amerikanska KeyBank - 5 000 av storbankens bärbara datorer skyddas med Pointsec® Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, har tecknat ett viktigt avtal med KeyBank, en av USA:s större banker. Genom avtalet får 5 000 av bankens medarbetare sina datorer skyddade med den branschledande säkerhetslösningen Pointsec® for PC. Pointsec® for PC medverkar till att ge säkerhet till en organisations information, oavsett var informationen fysiskt befinner sig (så kallad Virtual Physical Security, VPS). Säkerhetslösningen tillhandahåller bland annat skalbar och centralt administrerad kryptering samt obligatorisk accesskontroll. - Vi är glada att vi kan förse Key Bank med högsta möjliga mobila säkerhet. Både mobilitet och informationssäkerhet blir allt viktigare faktorer i näringslivet och företag i alla branscher letar efter pålitliga sätt att skydda sin information. Med Pointsec for PC får KeyBanks personal den säkerhet de behöver, säger Peter Larsson, vd för Pointsec Mobile Technologies. Genom obligatorisk accesskontroll och automatisk kryptering ger Pointsec for PC ett fullständigt skydd åt information som finns lagrad på mobila enheter. Den obligatoriska accesskontrollen kan användas med lösenord, säkerhetsdosor och smartcards. Krypteringen skyddar varje del av datorns hårddisk och säkerställer att informationen blir oåtkomlig för utomstående även om hårddisken tas bort från datorn. KeyBank kommer att använda Pointsec for PC i hela organisationen, företrädesvis i de delar som arbetar mobilt med banking och investeringar. Ledande befattningshavare och försäljningsansvariga har redan börjat dra nytta av Pointsec och implementeringen av produkten beräknas vara klar i slutet av 2003. I avtalet ingår även utbildning och support. KeyBank är ett av USA:s största bankbaserade finansinstitut, med tillgångar på cirka 85 miljarder USD. KeyBank erbjuder bland annat investeringstjänster, pensionstjänster och andra kommersiella banktjänster till företag och privatpersoner över hela USA. Banken gör även en del internationella bankaffärer. Pointsec Mobile Technologies har utvecklat informationssäkerhetstjänster i 15 år. Företaget har klarat viktiga säkerhetsklassificeringar som FIPS 140-1, ansedd som den ledande IT-säkerhetsstandarden. För andra året i rad blev Pointsec i december utpekat som världsledande företag i en viktig branschstudie gjord av analysföretaget Gartner, Inc. För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 91 alt. 0708-32 72 68 Bilder för nedladdning finns på www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar