Pointsec tecknar avtal med holländsk myndighet

Pointsec tecknar avtal med holländsk myndighet - Säljer drygt 5 000 licenser för Pointsec® for PC Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med en holländsk statlig myndighet. Avtalet inkluderar försäljning av drygt 5 000 licenser för krypteringslösningen Pointsec for PC. Licenserna har levererats under september 2003. Den holländska myndigheten är sedan tidigare kund till Pointsec och har nu valt att utöka antalet licenser. Pointsec är marknadsledande på den mobila säkerhetsmarknaden och kan skydda all information som finns på olika mobila enheter genom accesskontroll och kryptering. Företaget har lösningar både för Windowsbaserade datorer, PocketPC, Palm och Symbian. Pointsec Mobile Technologies har utvecklat informationssäkerhetstjänster i 15 år. Företaget har klarat viktiga säkerhetsklassificeringar som FIPS 140-1, ansedd som den ledande IT-säkerhetsstandarden. Sedan en tid tillbaka genomgår Pointsec® for Pocket PC evaluering för Common Criteria. Pointsec har fått mycket beröm för sina patentsökta PicturePIN(TM) och QuickPIN(TM) inloggningssystem, vilket ersätter traditionella alfanumeriska lösenord med ett lättmemorerat bildbaserat lösenord. Med sina säkerhetslösningar för produkter i den mobila utvecklingen har Pointsec efter hand fått en stark och framgångsrik kundbas bland världens största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, Telia med flera). För ytterligare information, kontakta gärna: Thomas Bill, vd, Protect Data AB, tel 08-459 54 95 alt. 0705-42 62 71 Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies, tel. 08-459 54 91 alt. 0708-32 72 68 Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, Washington DC och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar