Pointsecs® bilder värda mer än tusen lösenord för datoranvändare

Pointsecs® bilder värda mer än tusen lösenord för datoranvändare - Unik inloggningsmetod med symboler förenklar och ökar säkerheten Få datoranvändare byter lösenord tillräckligt ofta. Alltför många har alltför enkla lösenord. IT-säkerhetsföretaget Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies har lösningen. Lösenord är ett praktiskt sätt att bekräfta en datoranvändares identitet. Men det finns en del problem och risker med dem. Exempelvis är det inte många som följer den gyllene regeln att byta lösenord regelbundet. Alltför många ser sig föranledda att skriva ner dem. De allra flesta använder för korta lösenord för att det ska vara säkerhetsmässigt godtagbart. Och många lösenord är alldeles för enkla att lista ut, med bara liten kunskap om användaren. En undersökning av Internetbanken Egg visade nyligen att människor oftast använder ord som ligger dem nära, som namn på barn, partner, favoritidrottsman eller skådespelare. Dessutom är det väldigt få som byter lösenord om de inte är tvingade till det. Pointsec Mobile Technologies har ett enkelt och starkt alternativ till traditionella lösenord. Istället för att använda sig av bokstäver och siffror ger lösenordssystemet PicturePIN(TM) användaren möjlighet att göra en egen bildberättelse eller fras - och ange sitt lösenord genom att trycka på bilder i rätt ordning. Till exempel forma frasen: "Kvinnor älskar blommor dagligen" genom att trycka på ett kvinnoansikte, ett hjärta, en blomma och en sol. Genom att konstruera en symbolbaserad historia med hjälp av fantasin (så kallad mind-mapping) blir sekvensen lätt att komma ihåg, även om den kan framstå som slumpartad för någon som inte "kan" berättelsen. "Man-Kaffe-Kvinna-Hund-Blommor-Kuvert" verkar svårt att komma ihåg, men inte om man har kommit fram till sekvensen genom att tänka på historien: "En man spiller kaffe på sin flickväns hund och ber om ursäkt genom att skicka henne en ros i ett kuvert." Ju tokigare och mer surrealistisk historien är, desto bättre. Mellan fyra och 13 symboler används för att skapa en PicturePIN-sekvens och användaren kan välja från den uppsättning symboler som passar bäst. Dessutom byter bilderna plats inför varje inloggningstillfälle, vilket eliminerar risken för att rörelsen kan "läsas över axeln" eller avslöjas genom märken på skärmen. - Efter att ha börjat använda PicturePIN på våra handdatorer kommer vi aldrig att gå tillbaka till att använda vanliga lösenord. De är enkla, effektiva - och ett utmärkt säkerhetsverktyg, säger Stefan Wiktorsson, produktchef på Vattenfall Data AB. PicturePIN är en del av Pointsec Mobile Technologies två säkerhetsprodukter för handdatorer: Pointsec® for PocketPC och Pointsec® for PalmOS®. Inom kort kommer PicturePIN även att finnas för bärbara och stationära datorer. Pointsec är ett säkerhetssystem som med hjälp av kryptering skyddar all information och programvara på bärbara och stationära PC samt på handdatorer. Bara den användare som uppger korrekt identitet och lösenord kan initiera dekrypteringen och därmed komma åt informationen på datorn. Pointsec är utvecklat för större organisationer och företag och är anpassat för att enkelt och kostnadseffektivt kunna installeras och administreras centralt över ett nätverk. Pointsec Mobile Technologies har tidigare haft stora framgångar bland annat inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera) och bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet med flera). För ytterligare information, kontakta gärna: Thomas Bill, koncernchef, Protect Data, tel. 08-459 54 95 alt. 070-542 62 71 Kurt Lennartsson, VP of Strategy, Pointsec Mobile Technologies, Inc. tel +1-925 256 2517 Demonstration av PicturePIN(TM) finns på: http://www.pointsec.com/news/PicturePIN/picture_pin_cbt.htm Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringsssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar