Protect Data avancerar till Attract 40

Stockholmsbörsen har låtit meddela att Protect Data (PROT) är ett av 13 bolag som kvalificerat sig för O-listans Attract 40. Attract 40 utgörs av de mest handlade aktierna och är avsedd att göra det lättare för investerare att hitta de mest intressanta bolagen på O-listan. Den nya listindelningen gäller från årsskiftet och bygger på handelsstatistik från de senaste sex månaderna. – Det är glädjande att allt fler upptäcker vilket spännande bolag Protect Data är. Genom vår placering på Attract 40 får vi en tydligare exponering mot såväl inhemska som utländska investerare, säger Thomas Bill, VD och koncernchef för Protect Data. För frågor och mer information, kontakta: Thomas Bill, VD, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 eller 070-542 62 71 _____________________________________________________________________________________________________ Om Protect Data Protect Data är ett svenskt företag som genom sitt helägda dotterbolag Pointsec är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Företaget är även i Norden ledande inom området digitala identiteter, med produkter som säkrar affärstransaktioner på Internet. Protect Data AB grundades 1988 och är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT) sedan 1997. Företaget har huvudkontor i Stockholm och är representerat i Europa, Australien, Mellanöstern, Asien och USA. Mer information finns på www.protectdata.com.

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar