Protect Data får ytterligare beställning av Internetbankslösning för Östgöta Enskilda Bank

Protect Data får ytterligare beställning av Internetbankslösning för Östgöta Enskilda Bank - Ännu en Internetbank förlänger ramavtal med Protect Data Östgöta Enskilda Bank förlänger sitt ramavtal med IT-säkerhetsbolaget Protect Data angående autentiseringslösningen för bankens Internetbank "Hembanken". Tilläggsordern möjliggör anslutning av ytterligare 15 000 Internetbankskunder, med första leverans under innevarande kvartal. Övriga leveranser sker under innevarande år. - Detta är ett resultat av ett mycket gott samarbetsklimat mellan Protect Data och Östgöta Enskilda Bank, säger Magnus Söderlind, vd för Protect Data Sverige. Säkerhetslösningen gör det möjligt för användaren att identifiera sig genom att ange en PIN-kod på sin säkerhetsdosa och därmed åstadkomma en säker digital identitet. Protect Datas åtagande gäller såväl initiering som programmering av säkerhetsdosorna. - Vi är glada att vi kan erbjuda ett så attraktivt sortiment av IT- säkerhetslösningar. Östgöta Enskilda Banks tilläggsorder är ytterligare ett bevis för detta, säger Magnus Söderlind, vd för Protect Data Sverige. - Vi kan på det här sättet erbjuda våra kunder en säker och användarvänlig bankservice över Internet. Och våra kunder är nöjda. Därför är det naturligt att vi fortsätter vårt samarbete med Protect Data, säger Per Söderqvist, chef för produktionssystem på Östgöta Enskilda Bank. Säkerhetsdosorna tillverkas av ActivCard och erbjuds av Protect Data på den nordiska marknaden. Säkerhetslösningen är flexibel och kan användas i de flesta typer av system där användare kommunicerar med centrala applikationer. Säkerhetslösningen har bland annat den fördelen att det fungerar även med stora mängder användare, något som till exempel visas av andra Internetbanker som använder samma lösning. Dessutom är inte användaren låst till en plats, utan säkerhetslösningen erbjuder bankens kunder mobilitet vid utförande av bankaffärer. Det enda som behövs är en telefon eller en dator med Internetuppkoppling. För ytterligare information, kontakta gärna: Magnus Söderlind, vd, Protect Data Sverige, tel. 08-459 54 25 alt 0733-56 54 25 magnus.soderlind@protectdata.com Thomas Bill, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 00, alt 070-542 62 71, thomas.bill@protectdata.com Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt www.pointsec.com Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 150 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar