Protect Data förser ytterligare 10 000 Internetbanksanvändare med säkerhetslösning

Protect Data förser ytterligare 10 000 Internetbanksanvändare med säkerhetslösning - Nöjda bankkunder ger förlängt ramavtal med Protect Data Östgöta Enskilda Bank har lagt en tilläggsorder hos IT-säkerhetsbolaget Protect Data angående säkra digitala identiteter för användare av bankens Internetbank "Hembanken". - Det högsta betyg vi kan få är att våra kunder är så nöjda med oss att de återkommer gång på gång, säger Magnus Söderlind, vd för Protect Data Solutions. Förlängningen av ramavtalet möjliggör anslutning av ytterligare 10 000 Internetbankskunder, med leverans under innevarande och nästa kvartal i år. - Vi har fått många bevis för att vårt sortiment av IT- säkerhetslösningar är attraktivt. Östgöta Enskilda Banks tilläggsorder är ytterligare en bekräftelse av detta. Vi har ett mycket gott samarbete, säger Magnus Söderlind, vd för Protect Data Solutions. - Våra kunder är nöjda och vi är nöjda. Vi kan på det här sättet erbjuda våra kunder en säker och användarvänlig bankservice över Internet. Därför är det naturligt att vi fortsätter vårt samarbete med Protect Data, säger Per Söderqvist, chef för produktionssystem på Östgöta Enskilda Bank. Säkerhetslösningen gör det möjligt för användaren att identifiera sig genom att ange en PIN-kod på sin säkerhetsdosa och därmed åstadkomma en säker digital identitet. Protect Datas åtagande gäller såväl initiering som programmering av säkerhetsdosorna. Säkerhetslösningen är flexibel och kan användas i de flesta typer av system där användare kommunicerar med centrala applikationer. Säkerhetslösningen har bland annat den fördelen att den fungerar även med stora mängder användare, något som till exempel visas av andra Internetbanker som använder samma lösning. Dessutom är inte användaren låst till en plats, utan säkerhetslösningen erbjuder bankens kunder mobilitet vid utförande av bankaffärer. Det enda som behövs är en telefon eller en dator med Internetuppkoppling. Säkerhetsdosorna tillverkas av ActivCard och erbjuds av Protect Data på den nordiska marknaden. För ytterligare information, kontakta gärna: Magnus Söderlind, vd, Protect Data Solutions, tel. 08-459 54 25 alt 0733-56 54 25 Per Söderqvist, Östgöta Enskilda Bank, tel. 013-88 271, alt. 070-536 36 77 Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ ------- Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar