Protect Data lanserar digital vakttjänst

Report this content

Protect Data lanserar digital vakttjänst - Utökar sitt utbud av säkerhetstjänster ytterligare IT-säkerhetsbolaget Protect Data AB lägger ännu ett antal säkerhetstjänster till sitt redan omfattande utbud. Företaget lanserar nu digitala vakttjänster, även kallade MSS-tjänster (Managed Security Services), i Norden. Principerna för digital vakttjänst liknar dem som finns i traditionella (övervaknings) motsvarigheter inom övervakning. IT-systemens säkerhet vid in- och utgångar övervakas och eventuella svagheter åtgärdas, bland annat med hjälp av analys av loggar. En traditionell enstaka genomgång av säkerheten ger bara ett tillfälligt skydd, medan den digitala vakttjänsten gör det skyddet kontinuerligt. Tjänsten ser också till att nya hot och attacker mot kundens IT-miljö upptäcks snabbt. - Med den här tjänsten kan vi erbjuda våra kunder i Norden ännu en del i en heltäckande säkerhetslösning. Att åtgärder som förebygger säkerhetsrisker dessutom kan övervakas kontinuerligt är en naturlig utvidgning av vårt - och kundernas - säkerhetstänkande, säger Magnus Söderlind, vd på Protect Data Sverige AB. IT-säkerhet håller på att bli en viktig del av företagens affärsprocesser. Säkerheten skapar förtroende i processerna och ger nya möjligheter att utnyttja affärssystemen till fullo. Rätt metoder kan reducera företagens kostnader och öka intäkterna. Därför vill köparna av IT-säkerhet möta ett helhetstänkande, med allomfattande lösningar baserade på såväl produkter som tjänster. Protect Data fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringsssystem, antivirussystem, brandväggar, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI- lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Nu kompletteras portföljen av produkter och tjänster med en digital vakttjänst. Den digitala vakttjänsten kommer från Secode AB, som bland annat bemannar larmcentraler dygnet runt och arbetar med åtgärdsplaner. För ytterligare information, kontakta gärna: Magnus Söderlind, vd, Protect Data Sverige, tel. 08-459 54 25 alt 0733-56 54 25 Anders Hallberg, Affärsområdesansvarig, tel. 08 459 54 13 alt 0733 56 54 13 Catarina Wallén, informationsansvarig, Secode AB, tfn: 0709 - 150 709, e-post: catarina.wallen@secode.com Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt www.pointsec.com Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 150 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar