Protect Data levererar elektroniska certifikat till danskt skolnät

Protect Data levererar elektroniska certifikat till danskt skolnät - Certifikat från Entrust ger lärare och elever säker tillgång till Internettjänster Det danska företaget UNI-C har ingått ett ramavtal med Protect Datas danska dotterbolag om leverans av elektroniska certifikat från Entrust Technologies. Målet är att lärare och studenter i Danmark ska få egna elektroniska certifikat som ger säker tillgång till UNI-C:s Internetbaserade undervisningstjänster. I och med avtalet ges UNI-C möjlighet att utnyttja upp till 500 000 certifikat från Entrust. En mindre andel certifikat levereras under innevarande år. UNI-C har under de senaste åren arbetat med lösningar från Entrust Technologies och lanserade nyligen den första produkten där personliga, elektroniska certifikat eller PKI-lösningar (Public Key Infrastructure) används. Med hjälp av produkten som är anpassad för hem-PC får lärare och studenter säker förbindelse med interna, låsta skolnät över Internet. UNI-C startar nu ett projekt med erfarenheterna från produktutvecklingen av lösningarna för hem-PC som bas. Projektet ska främja utvecklingen av säkerhet och användarvänlighet på de danska skolornas egna datanät "Sektornet". - Med ett aktiverat certifikat kommer lärare och studenter garanteras att identiteten hos de webbservrar och webbsidor de besöker är äkta. Samtidigt slipper de uppge användaridentitet och lösenord för varje enskild tjänst. Dessutom kan det säkra systemet användas för att rationalisera och effektivisera det administrativa arbetet. Och med Entrusts certifikat som ett av de bärande elementen i Sektornets infrastruktur skapas många nya, säkra användningsområden i Sektornet, säger Dorte Olesen, vd för UNI-C. UNI-C är ett statsägt företag med 260 anställda. Företaget samarbetar med det danska utbildnings-departementet och utvecklar och integrerar IT- lösningar för den danska utbildningssektorn. UNI-C och Protect Data har samarbetat i ett pilotprojekt där man tagit fram en bas för användandet av elektroniska certifikat från Entrust Technologies i den danska utbildningssektorn. - Pilotprojektet och de påföljande avtalen med UNI-C säger en hel del om skalbarheten i lösningarna som möjliggör digitala signaturer från Entrust. Mjukvaran är designad för att passa i väldigt stora lösningar och vi är mycket nöjda med testresultaten från pilotfasen, säger Stuart Peters, vd för Protect Data A/S. - Den danska IT-säkerhetsmarknaden växer kraftigt och vi ser mycket positivt på utvecklingen. Detta är vårt tredje stora avtal i Danmark den senaste tiden. Att Protect Data deltar i de här projekten är ett bra bevis på vår mycket starka position på den danska marknaden, säger Carl Rosvall, vd för Protect Data AB. För ytterligare information kontakta gärna: Carl Rosvall, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 23 alt. 070-717 14 84 Stuart Peters, vd, Protect Data A/S, tel. +45 32 64 22 22 Dorte Olesen, vd, UNI-C, tel. +45 35 87 88 89 Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer och smarta telefoner, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, Secure VPN samt system för säkra transaktioner m.m. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 160 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar