Protect Data levererar säkerhetslösning till FöreningsSparbanken för 35 MSEK

Protect Data levererar säkerhetslösning till FöreningsSparbanken för 35 MSEK IT-säkerhetsföretaget Protect Data har fått en tilläggsorder på säkerhetsdosor (lösenordsgeneratorer) till FöreningsSparbanken. Ordern är värd cirka 35 miljoner kronor och leveransen kommer att ske etappvis under 2001. Dosorna från ActivCard spelar en central roll i den säkerhetslösning som Protect Data levererar till FöreningsSparbanken, vars antal Internetkunder i år beräknas öka till drygt en miljon. Sedan Protect Data och FöreningsSparbanken inledde sitt samarbete 1996 (dåvarande Sparbanken) har användningen av Internet bland bankens kunder ökat dramatiskt. Förra året mer än fördubblades antalet kunder som använder bankens Internettjänster, från 400 000 till 800 000, och FöreningsSparbanken är i dag världens största Internetbank där den här typen av säkerhetslösningar används. I år räknar banken med att ytterligare cirka 400 000 Internetkunder ansluter sig. Det är för att klara en fortsatt expansion som det nu ingångna avtalet slutits med Protect Data. Leverans av dosorna sker etappvis under 2001. - Vi har byggt Internettjänster som kombinerar hög säkerhet med hög användarvänlighet och det tror jag är en viktig förklaring till våra framgångar. Den här lösningen är mobil, säker och enkel att använda och kunderna får möjlighet att utföra sina bankärenden via Internet var de än befinner sig. Behovet av support är dessutom minimalt, säger Håkan Nyberg, chef för FöreningsSparbankens Internetbank. Tack vare säkerhetsdosorna från ActivCard kan banken säkert identifiera kunden. Protect Datas åtagande omfattar initiering och förberedning av säkerhetsdosorna, lagerhållning samt distribution av dosorna till bankens lokalkontor. - Genom samarbetet med FöreningsSparbanken har Protect Data fått vara med och bygga en av världens största Internetbanker. Det känns naturligtvis som ett mycket gott erkännande av både vår kompetens och vårt utbud av produkter för IT-säkerhet, säger Carl Rosvall, VD för Protect Data. För ytterligare information kontakta gärna: Carl Rosvall, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 23 alt. 0707-17 14 84 Håkan Nyberg, chef, FöreningsSparbankens Internetbank, tel. 08-585 900 00 Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, Secure VPN samt system för säkra transaktioner m.m. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakien och USA. Protect Data har 150 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar