Protect Data levererar säkerhetslösningar till EDB för 2,5 miljoner Nkr

Protect Data levererar säkerhetslösningar till EDB för 2,5 miljoner Nkr - Fortsatt stark efterfrågan på säkerhetslösningar i banksektorn IT-säkerhetsbolaget Protect Data har fått en ny order från EDB på informationssäkerhetslösningar som ska ingå i de lösningar företaget erbjuder sina kunder i banksektorn. Ordern är värd cirka 2,5 miljoner norska kronor. Leverans och fakturering sker före årets slut. - Avtalet är ett tecken på att skandinaviska banker har fortsatt stor nytta av dessa säkerhetslösningar, säger Thomas Bill, vd för Protect Data. Protect Data har sedan länge satsat målinriktat på banksektorn och upplever en stadigt ökande efterfrågan på informationssäkerhetslösningar inom segmentet i hela Skandinavien. Protect Data och EDB inledde sitt samarbete 1997. Sedan dess har Internetanvändandet hos EDB:s kunder inom banksektorn ökat stadigt, och företaget har noterat en starkt ökad efterfrågan. Det senaste avtalet med Protect Data har ingåtts för att hantera det ökade antalet Internetbanksanvändare. - Protect Data har haft en stor roll i utvecklingen av flera norska Internetbanker. Samarbetet med EDB är ytterligare en positiv bekräftelse för vårt utbud av produkter och lösningar inom informationssäkerhet, säger Thomas Bill, koncernchef för Protect Data. Tjänsten levereras till affärsområdet IT Drift i EDB-koncernen. För ytterligare information, kontakta gärna: Thomas Bill, koncernchef, Protect Data AB, tel. +46 8-459 54 95, alt +46 70-542 62 71, thomas.bill@protectdata.com Frank Horntvedt, vd. Protect Data AS, tel. +47 23 00 86 10, alt +47 92 01 63 94, frank@protectdata.no Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ ---------- Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar