Protect Data levererar säkerhetslösningar till EDB Teamco för 5 miljoner Nkr

Protect Data levererar säkerhetslösningar till EDB Teamco för 5 miljoner Nkr - Fortsatt stark efterfrågan på säkerhetslösningar i banksektorn IT-säkerhetsbolaget Protect Data har fått en ny order från EDB Teamco på informationssäkerhetslösningar som ska ingå i de lösningar företaget erbjuder sina kunder i banksektorn. Ordern är värd cirka 5 miljoner norska kronor. Leverans och fakturering sker fortlöpande från september till december i år. - Avtalet är ett tecken på att skandinaviska banker har fortsatt stor nytta av dessa säkerhetslösningar. Införandet av PKI-lösningar och digitala signaturer lär vänta på sig, säger Frank Horntvedt, vd för Protect Data AS. Protect Data har sedan länge satsat målinriktat på banksektorn och upplever en stadigt ökande efterfrågan på informationssäkerhetslösningar inom segmentet i hela Skandinavien. Detta gäller inte minst i Norge, där lösningarna sedan tidigare är integrerade i bland annat Sparebank 1, Terra-Gruppen, Nordea (K-bank) och Den Danske Bank (Fokus Bank). I Sverige har lösningarna levererats i stora volymer till bland annat FöreningsSparbanken och Östgöta Enskilda Banks Internetbanker. Protect Data och EDB Teamco inledde sitt samarbete 1997. Sedan dess har Internetanvändandet hos EDB Teamcos kunder inom banksektorn ökat stadigt, och företaget har noterat en starkt ökad efterfrågan. Det senaste avtalet med Protect Data har ingåtts för att hantera det ökade antalet Internetbanksanvändare. - Avtalet är ett av många som är relaterat till den skandinaviska banksektorn. Detta är ett tydligt tecken på att de flesta skandinaviska banker fortfarande föredrar de här säkerhetslösningarna, medan användandet av PKI-lösningar och digitala signaturer lär dröja, säger Frank Horntvedt. - Protect Data har haft en stor roll i utvecklingen av flera norska Internetbanker. Samarbetet med EDB Teamco är ytterligare en positiv bekräftelse för vårt utbud av produkter och lösningar inom informationssäkerhet, säger Thomas Bill, koncernchef för Protect Data. Säkerhetslösningen gör det möjligt för användaren att identifiera sig genom att ange en PIN-kod på sin lösenordsgenerator och därmed uppnå en säker digital identitet. Lösenordsgeneratorn produceras av ActivCard och leveras av Protect Data på den nordiska marknaden. Det är en flexibel lösning som kan användas i de flesta system där användarna kommunicerar med centrala applikationer. Systemet har bland annat den fördelen att det även fungerar med ett stort antal användare, som till exempel på FöreningsSparbanken i Sverige. Dessutom är inte användaren låst till en plats, utan kan hantera sina bankärenden från valfri plats där det finns en dator med Internetuppkoppling. För ytterligare information, kontakta gärna: Frank Horntvedt, vd. Protect Data AS, tel. +47 23 00 86 10, alt +47 92 01 63 94, frank@protectdata.no Thomas Bill, koncernchef, Protect Data AB, tel. +46 8-459 54 00, alt +46 70-542 62 71, thomas.bill@protectdata.com Bilder för nedladdning finns på www.protectdata.com samt www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ ------- Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/23/20020923BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar