Protect Data säljer ny revolutionerande lösning för säkra transaktioner på Internet

Protect Data säljer ny revolutionerande lösning för säkra transaktioner på Internet Det kanadensiska IT-säkerhetsföretaget Entrust Technologies lanserar nu Entrust TruePass, en helt ny generation standardbaserade och helt transparenta säkerhetslösningar för Internettransaktioner mellan företag och företag (B2B) och företag och konsumenter (B2C). Entrust TruePass kommer att säljas i Sverige av IT-säkerhetsföretaget Protect Data som sedan 1997 representerar Entrust på den skandinaviska marknaden. Entrust TruePass är den första helt transparenta säkerhetslösningen som skyddar informationen under hela transaktionen på Internet. Entrust TruePass bygger på internationell standard och fungerar på alla plattformar från Windows NT till Mac. Krypteringsfunktionen i Entrust TruePass bygger på SSL men med ett tillägg som gör att den överförda informationen förblir krypterad under hela överföringen, från det att den skickats från avsändaren till dess den når korrekt slutmottagare. Vid vanlig SSL-kryptering dekrypteras informationen så fort den nått mottagarens webb-server vilket innebär att utomstående som lyckas ta sig in på servern kan läsa all information i klartext. Säkerhetslösningen bygger på kryptering och elektroniska signaturer och skyddar informationen både genom kryptering och digitala certifikat. Entrust TruePass kan snabbt och enkelt kopplas till intranät, extranät, trådlösa nätverk och Internetportaler utan att vare sig påverka funktionen eller utformningen av tjänsterna. Till skillnad från andra säkerhetslösningar bygger Entrust TruePass inte på några smarta kort eller säkerhetsdosor och kräver heller ingen särskild mjukvara eller särskilda plug-ins. I och med att Entrust TruePass är baserad på Java och inte behöver installeras på enskilda klienter, är hela säkerhetslösningen med alla dess funktioner åtkomliga och osynliga för användarna oavsett om de kopplar upp sig från ett Internet-kafé i Bombay eller från en stationär dator på den egna arbetsplatsen. Entrust TruePass integreras problemfritt med Entrusts befintliga PKI- lösningar och kan dessutom kombineras med andra säkerhetssystem för säker dataöverföring på Internet. Entrust TruePass kommer att finnas tillgängligt på marknaden från och med juni 2000. - I takt med att möjligheterna att utföra transaktioner på Internet ökar, ökar också säkerhetsriskerna. För att vi alltid ska kunna erbjuda våra kunder de säkraste IT-lösningarna krävs att vi hela tiden uppdaterar vårt utbud av produkter och tjänster. Entrust TruePass är idag den bästa säkerhetslösning för Internettransaktioner som finns på marknaden och ska därför självfallet ingå i vårt utbud, säger Carl Rosvall, VD för Protect Data. För ytterligare information kontakta gärna: Michael Dufva, produktchef, Protect Data Sverige AB, 08-459 54 51 alt. 0708-19 54 51 Carl Rosvall, VD, Proctect Data AB, tel. 08-459 54 23 alt. 0707-17 14 84 Protect Data AB är en koncern verksam inom IT-säkerhet med egen utveckling och distribution av produkter för bland annat antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, säker PC och innehållskontroll samt system för säker e-handel. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Dotterbolaget Protect Data Internet Solutions utvecklar säkra e-handelslösningar och Internetbaserade säkerhetslösningar. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakien och USA. Protect Data är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Besök även: www.protectdata.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar