Protect Data skapar nytt dotterbolag

Protect Data skapar nytt dotterbolag - Pointsec Mobile Technologies satsar på nya säkerhetsprodukter IT-säkerhetsföretaget Protect Data bryter ut marknadsföring, utveckling och support av egenutvecklade produkter och samlar dessa inom ett nytt bolag. Namnet på det nya dotterbolaget blir Pointsec Mobile Technologies AB. Pointsec Mobile Technologies ska erbjuda kompletta IT-säkerhetssystem för stationära och bärbara datorer, handdatorer, WAP-telefoner med mera. - Våra IT-säkerhetssystem gör att ett företag eller en organisation kan införa ett effektivt skydd för alla typer av verktyg som används för att koppla upp sig mot företags interna resurser eller mot Internet. Säkerhetssystemen ger så kallat skalskydd, det vill säga att endast behöriga individer kan få tillgång till information eller certifikat som lagras i dessa verktyg, säger Fredrik Lövstedt, VD för Pointsec Mobile Technologies AB. Det nya namnet underlättar internationell marknadsföring i och med att det är lättare att varumärkesskydda än ett så generellt namn som Protect. På den japanska marknaden marknadsförs redan Protect Datas egenutvecklade IT- säkerhetsprodukt Protect! under namnet Pointsec. - I och med att vi internationellt sett ligger mycket långt fram inom IT- säkerhet ser vi stora fördelar med att skapa ett dotterbolag som enbart satsar på utveckling av nya säkerhetsprodukter. Vi satsar på att förstärka vår varumärkesprofil på den internationella marknaden och med ordet Mobile i företagsnamnet vill vi också markera att vi riktar in oss på att utveckla en ny generation säkerhetsprodukter för mobil teknologi, säger Carl Rosvall, VD för Protect Data. För ytterligare information kontakta gärna: Carl Rosvall, VD, Protect Data AB tel. 08-459 54 23 alt. 0707- 17 14 84 Fredrik Lövstedt, VD, Pointsec Mobile Technologies AB tel. 08-459 54 80 Protect Data AB är en koncern verksam inom IT-säkerhet med egen utveckling och distribution av produkter för bland annat antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, säker PC och innehållskontroll samt system för säker e-handel. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Dotterbolaget Protect Data Internet Solutions utvecklar säkra e-handelslösningar och Internetbaserade säkerhetslösningar. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakien och USA. Protect Data är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Besök även: www.protectdata.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar