Protect Data tecknar avtal med Volvo IT

Protect Data tecknar avtal med Volvo IT - Koncernens handdatorer skyddas med Pointsec® for Pocket PC Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, har tecknat ett avtal med fordonstillverkaren Volvo IT. Avtalet inkluderar försäljning av 2 500 licenser för krypteringslösningen Pointsec® for Pocket PC 2.1 samt support och underhåll. Leverans och fakturering sker under december 2003. Pointsec® for Pocket PC 2.1 är en förstklassig säkerhetsprodukt för handdatorer som baseras på Windows Mobile 2003. Säkerhetslösningen erbjuder automatisk realtidskryptering av all data på handdatorn, inklusive Microsoft Outlook e-post, Notes, Pocket Word, m.m. Dessutom skyddar Pointsec for Pocket PC 2.1 automatiskt data som lagrats på löstagbara minnen. - Vi är glada att vi kan förse Volvo IT och Volvokoncernen med högsta möjliga mobila säkerhet. Mobilitet blir en allt viktigare faktor i näringslivet och företag i alla branscher letar efter tillförlitliga sätt att skydda sin information. Med Pointsec for Pocket PC får Volvos personal den säkerhet de behöver. Pointsec är världsledande när det gäller skydd av mobila enheter och har som partner till Microsoft en framskjuten position i arbetet kring Pocket PC, säger Thomas Bill, koncernchef på Protect Data. Pointsec for Pocket PC 2.1 installeras lätt via en central punkt och erbjuder en stark obligatorisk accesskontroll samt alternativa inloggningsmetoder. De unika inloggningsteknikerna PicturePIN(TM) och QuickPIN® är nya och innovativa alternativ till traditionella alfanumeriska lösenord. Bildbaserade lösenord är betydligt lättare att komma ihåg och mer användarvänliga vid användning av handdatorer med små skärmar och svåranvända tangentbord. Pointsec är marknadsledande på den mobila säkerhetsmarknaden och kan skydda all information som finns på olika mobila enheter genom accesskontroll och kryptering. Företaget har lösningar både för Windows- baserade datorer, Pocket PC, Palm OS och Symbian OS. Med sina säkerhetslösningar för produkter i den mobila utvecklingen har Pointsec efter hand fått en stark och framgångsrik kundbas bland världens största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, Telia med flera). För ytterligare information, kontakta gärna: Thomas Bill, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 alt. 0705-42 62 71 Bilder för nedladdning på www.protectdata.com och www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, Washington DC och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031222BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031222BIT00910/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar