Säker inloggning på mobila enheter genom samarbete mellan Aladdin och Pointsec

Säker inloggning på mobila enheter genom samarbete mellan Aladdin och Pointsec - Integrerad lösning ger skydd åt känsliga data utanför kontoren Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, har inlett ett samarbete med Aladdin Knowledge Systems. Genom samarbetet kan kunderna erbjudas en stark och lätthanterlig, 2-stegs användaridentifiering som ger skydd åt information på mobila enheter som till exempel handdatorer och bärbara datorer. Samarbetet, som kombinerar Aladdins eToken med Pointsec® for PC, ger en integrerad lösning som säkerställer att kritisk information förblir säker. Skyddet gäller inte bara under datorns användningstid, utan även när den överlåtes till någon annan eller skrotas. Detta är en funktion som organisationer som hanterar känslig information (exempelvis myndigheter, försvarsindustri, sjukhus, banker och kreditinstitut) bör ha för att skydda informationen fullt ut. Pointsec och Aladdin har samordnat sina respektive lösningar på så sätt att den tillkommande säkerhetsfunktionen är kostnadseffektiv samt enkel att implementera och använda. - Utvecklingen av den här typen av stark 2-stegs användaridentifiering har sitt ursprung från kraven från två olika kunder. Den första var den holländska staten som behövde skydda information långt efter att datorerna var tagna ur bruk. Den andra var en japansk sjukvårdsorganisation som ville ha en produkt som var väldigt enkel att använda men samtidigt oerhört säker. Nu erbjuder vi den här lösningen till alla våra kunder, berättar Kurt Lennartsson, strategiansvarig på Pointsec Mobile Technologies. - Med eToken kan användaren ta med sig sin säkerhetsdosa och sitt digitala certifikat överallt. På så sätt är lösningen en stark och fullständig inloggningsteknik för både mobila och stationära datorer. Dessutom behöver användaren bara komma ihåg ett enda lösenord, vilket är både praktiskt och säkrare, eftersom användarna inte har samma tendens att lämna lösenord efter sig så de blir synliga för folk med ont uppsåt, säger Leedor Agam, ansvarig för eToken-lösningar på Aladdin Knowledge Systems. eToken erbjuder en användarvänlig fysisk inloggning, medan Pointsec automatiskt låser datorn så snart en användare tar bort den USB-kopplade säkerhetsdosan. Inte förrän användaren har loggat in igen med eToken och lösenord kan han eller hon åter få tillgång till informationen på datorn. Detta ger en stark 2-stegs inloggningsprocess, eftersom det är osannolikt att en utomstående får tillgång till både säkerhetsdosan och lösenordet. Genom att utnyttja eToken tillsammans med Pointsecs centralt administrerade inloggningssystem kan nätverksansvariga på ett effektivt sätt implementera, uppdatera och stärka organisationens säkerhet. Dessutom innebär Pointsecs fjärrhjälpsfunktion att användaren alltid kan få hjälp att återfå access till sin information, oavsett var han eller hon befinner sig. För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 91 alt. 0708-32 72 68 Steven E. Kuehn, Aladdin Knowledge Systems, tel. +44-847 637 4033 Bilder för nedladdning finns på www.pointsec.com ------------------------------------------------------------------------ Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar, digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar