Varning för "julklappsvirus"

Varning för "julklappsvirus" - Riskerna att få infekterad dator ökar inför helgerna Nu närmar sig en högtid för virusmakarna: julen. Elektroniska julkort, skrivbordsunderlägg med blinkande granar och små program med skrattande tomtar ramlar snart in i e-postlådorna. Och det är inte alla som är så noga med att kontrollera filerna. - De här programmen är idealiska att gömma virus i, varnar Johan Henrikson på Protect Data. Varje jul sprids julhälsningarna över Internet och mail. Många av dem är helt ofarliga och emellanåt också ganska fyndiga. De kommer ofta från vänner och bekanta, som man inte har en tanke på att misstänka som virusförmedlare. Rimligen är avsändarna heller inte medvetna om vad de riskerar att sprida. Julhälsningarna är egentligen små programsnuttar. - De här programmen är ofta så dåligt skrivna att datorn kraschar av den anledningen, säger Johan Henrikson på Protect Data. Och de som har skrivit programmen har sannolikt inte ambitionen att bistå med någon slags support. Julhälsningarna är som gjorda för att vara bärare av virus. De sprider sig lätt, eftersom de är så enkla att maila vidare. Det kan dessutom få allvarliga konsekvenser på företag och myndigheter, eftersom det är förhållandevis accepterat att låta de anställda ta emot och sända vidare den här typen av underhållning. - Det gäller att vara uppmärksam och misstänksam. Dessutom är det naturligtvis viktigt att ha ett bra och uppdaterat anti-virusprogram och komma ihåg att dessa är en färskvara. Man bör undvika att sprida sådant här vidare och hålla sig borta från "de skumma kvarteren" på Internet, så har man större möjlighet att klara sig. För ytterligare information kontakta gärna: Johan Henrikson, Protect Data, tel. 08-459 54 22, alt 0733-56 54 22 Carl Rosvall, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 23 alt. 0707-17 14 84 ------------------------------------------------------------------------ Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 160 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00180/bit0001.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar