PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners II AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2017 klockan 14.15.

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs kapitalandelslån uppgick till 53 706 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 september 2017.

3 157 kronor per andel i löpande avkastning kommer att betalas ut den 13 oktober 2017 och den 27 oktober 2017 görs en amortering om 5 500 kronor per andel.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners II består till 100 procent av privata företagslån.

telefon: 08-723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIs kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners II AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till cirka 30.

Prenumerera

Dokument & länkar