Inga förhandlingar om att höja avsättningarna inom ITP

PTK vill höja tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän genom att öka avsättningarna till ITP. Svenskt Näringsliv avvisar i praktiken förslaget genom att ställa orimliga villkor för vad förhandlingarna ska handla om.

PTK begärde i december förhandlingar med Svenskt Näringsliv om att höja pensionsavsättningarna inom ITP. Målsättningen var att få de avtal om höjda pensionspremier som redan tecknats inom vissa branscher att gälla för hela ITP-avtalet. När nu Svenskt Näringsliv återkommer med sitt svar på förhandlingsframställan måste vi konstatera att det inte är aktuellt med några förhandlingar.

- Svenskt Näringslivs svar på vår förhandlingsframställan handlar om helt andra saker än det vi vill förhandla om. Vi har försökt att hitta en öppning för förhandlingar, men efter första sonderande samtal är det tydligt att de avvisar vårt förslag, säger Niklas Hjert, ordförande för PTKs förhandlingschefsgrupp.

ITP-planen är en bra pensionsplan med hög kvalitet och låga kostnader, vilket ger mycket pension för pengarna. Nivåerna i den allmänna pensionen sjunker som en följd av att vi lever allt längre, och då måste något göras för att ge tjänstemännen en rimlig pension i förhållande till lönen. PTK anser fortfarande att det bästa alternativet är att förstärka ITP-planen med ytterligare avsättningar.

- Flera branscher inom Svenskt Näringsliv har redan tecknat avtal om ökade avsättningar. Det bästa för tjänstemännens pensioner hade varit om vi kunnat förstärka hela ITP-planen på liknande sätt, säger Niklas Hjert. Det vore olyckligt att gå mot ett system där människor tvingas ta ställning till ytterligare val för att få en rimlig pension.

Om oss

PTK är en facklig arbetsmarknadspart med 27 fackförbund som samverkar. Vi arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Tillsammans representerar vi närmare 880 000 medlemmar i privat sektor. Mer än 2 miljoner anställda omfattas av våra kollektivavtal.www.ptk.se

Prenumerera